Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala

27.06.1997 r. - Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie został wpisany do rejestru sądowego, prowadzonego dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i z tym dniem, zgodnie z art. 35 b ust. 3 znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 104 z 04.09.1997 r., poz. 661), uzyskał osobowość prawną, a więc ma status osoby prawnej. W okresie poprzedzającym, szpital działał w formie jednostki budżetowej.

23.03.2001 r. - Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, Szpital Wojewódzkie w Koszalinie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (KRS 0000006505).

Regulamin Organizacyjny

Statut szpitala

Schemat organizacyjny