Historia

Historia Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie sięga początków XX w. Jeżeli dzisiaj można bez większego problemu opisać dzieje tej instytucji po drugiej wojnie światowej, o tyle czasy przedwojenne stanowiły pewną tajemnicę. Brak było odpowiednich dokumentów, opisów, zdjęć. Prawdopodobnie fakty te nigdy nie byłyby odtworzone, gdyby w maju 1990 roku nie przyjechały do Koszalina Siostry Protestanckiego Zgromadzenia Diakonis Salem Köslin-Minden. Wizyta ich była konkretna. Chciały zobaczyć obiekt, który przed II wojną światową był ich własnością. Dysponowały bogatą dokumentacją w języku niemieckim i dzięki ich życzliwości można było odtworzyć dzieje Szpitala od jego powstania aż do roku 1945.

1908 pierwsze rokowania pomiędzy Fundacją Salem, a władzami powiatu Koszalina podjęte w sprawie budowy pierwszego na Pomorzu Środkowym szpitala i Domu Macierzystego Sióstr
1912 podpisanie stosownej umowy i przystąpienie do realizacji inwestycji
1913 przyjęcie do szpitala pierwszego pacjenta
1915 całkowity rozruch szpitala oraz rozpoczęcie dalszej rozbudowy obiektów szpitalnych
1939 przekształcenie szpitala w szpital wojskowy
1962 nadanie placówce rangi szpitala wojewódzkiego
1991 rozzespolenie szpitala na cztery odrębne jednostki:
  • Szpital Wojewódzki.
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.
  • Zakład Opieki Zdrowotnej.
  • Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna
1997 wpisanie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie do Rejestru Dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, przez co placówka otrzymała osobowość prawną
1999 zatwierdzenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego statutu Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
2000 przyznanie Szpitalowi statusu Szpitala Akredytowanego - akredytacja właściwa
2000 przyłączenie do struktur Szpitala Wojewódzkiego Przychodni Rehabilitacyjnej, Miejskiej Poradni Chirurgii i Miejskiej Poradni Kardiologii
2007 Przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego zgodnie z Normą ISO 9001 i otrzymanie certyfikacji – do dnia dzisiejszego