Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa

Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19

UWAGA!
INFORMUJEMY, ŻE REJESTRACJA NA BADANIA W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W KOSZALINIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. PULA DOSTĘPNYCH W PROGRAMIE TESTÓW ZOSTAŁA WYCZERPANA.

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Zapraszamy do udziału w „Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”. Program ma na celu identyfikację osób po kontakcie
z wirusem SARS CoV-2 odpowiedzialnego za chorobę COVID-19, oraz weryfikację aktywności tego zakażenia metodą molekularną.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

  1. kobiety w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia),

  2. mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia),

którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i zagranicą oraz związanym z tym przemieszczaniem środkami transportu, czy też przebywaniem w środowisku wielu innych osób, mogły ulec zakażeniu.

JAK I GDZIE UMÓWIĆ SIĘ NA BADANIE?

SP ZOZ Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

W celu zgłoszenia się do Programu zadzwoń pod nr telefonu: 690 408 761 w godzinach 8:00 - 14:30, przerwa: 12:00-12:30 lub 94/34 88 344 w godzinach 9:30- 14:00.

Przyjmowanie osób zgłaszających się do Programu odbywać się będzie według ustalonych harmonogramów z określeniem wyznaczonych punktów pobrań, dni i godzin przyjęć.

Po wypełnieniu ankiety prosimy o kontakt telefoniczny 690 408 761, 9434 88 344

Informacje podstawowe

Adresy punktów pobrań

Koszalin, ul. Fałata 11 E (Alab Laboratoria Sp. z o.o.)

Koszalin, ul. Sucharskiego 2 (Alab Laboratoria Sp. z o.o.)

Godziny przyjęć

12:00 – 17:00

Dni przyjęć

Od poniedziałku do piątku

Adres formularza zgłoszeniowego


POBIERZ


Telefon kontaktowy

690 408 761, 94 34 88 344


CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED BADANIEM?

WAŻNE!

PROSIMY O WYDRUKOWANIE, WYPEŁNIENIE, PODPISANIE I ZABRANIE ZE SOBĄ DRUKU:

KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROJEKTU/ KARTA WYWIADU oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

POBIERZ

INFORMACJA DLA PACJENTÓW – INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ

POBIERZ

W przypadku problemów z wypełnieniem, prosimy o pozostawienie pustych pól – na miejscu pomoże Państwu obsługa rejestracji.

NA CZYM POLEGA BADANIE? I JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Program jest realizowany dwustopniowo:

  1. BADANIE NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ W KIERUNKU SARS-COV-2 ( POBRANIE KRWI)

W pierwszym etapie pobierana jest próbka krwi, celem oznaczenia obecności przeciwciał wczesnych (zwanych IgM) oraz późnych (zwanych IgG) przeciw SARS CoV-2. Badanie to pozwoli na wykrycie kontaktu z koronawirusem, włączając identyfikacje osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo, które mogły być źródłem infekcji dla innych, oraz badanie przesiewowe osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2.

  1. BADANIE WYMAZOWE (U TYCH OSÓB, U KTÓRYCH W PIERWSZYM ETAPIE WYKRYTO PRZECIWCIAŁA)

W przypadku wykrycia obecności przeciwciał - drugim etapem badania (wykonywanym tylko u osób u których wykryto przeciwciała IgM lub IgG) będzie badanie molekularne, bezpośrednio wykrywające materiał genetyczny SARS-CoV-2, polegające na wykonaniu wymazu z nosogardzieli. Badanie to pozwoli zidentyfikować osoby aktywnie zakażone (wynik dodatni), szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

W przypadku, gdy osoba zarejestrowana nie może zgłosić się na badanie prosimy o kontakt i zgłoszenie na adres mailowy: katarzyna.pawliszyn@swk.med.pl.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE


Szpital realizuje program pn. w „Zachodniopomorski Program Monitorowania
i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”.

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, poprzez wdrożenie rozwiązań zidentyfikowanych w Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV- 2 i Choroby COVID-19. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z obecnej sytuacji epidemiologicznej. W ramach projektu zostaną doposażeni Lider oraz Partnerzy projektu. Poprzez odpowiednie doposażenie jednostek (m.in. zakup sprzętu i środków ochrony) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu.

Grupą docelową projektu są osoby w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 oraz kobiety w wieku 18-59) z grupy ryzyka zakażenia lub podejrzane o zakażenie koronawirusem SAR-CoV-2 oraz podmioty wskazane w Zachodniopomorskim Programem Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. Poprzez doposażenie jednostek, pośrednio grupą docelową, są również mieszkańcy województwa. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki przede wszystkim w oparciu o Katalog znajdujący się w/w Programie.

W ramach projektu planowane jest objęcie testami na obecność COVID-19 - 50 000 osób z grupy ryzyka będących w wieku produkcyjnym. Zgodnie z jego założeniami zostanie przeprowadzonych 50 000 testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 000 testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła). Połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi na obecność przeciwciał) i diagnostyki molekularnej (badania wymazów z nosogardzieli) pozwoli, z jednej strony, określić, jaki procent populacji przebył zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej - a z drugiej, zidentyfikować osoby aktywnie zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Przedsięwzięcie spełnia bardzo ważne zalecenia Komisji Europejskiej, odnośnie do wspólnej walki krajów członkowskich z pandemią koronawirusa. Wśród nich znalazły m.in. natychmiastowe zwiększenie liczby wykonywanych testów, zwiększenie zdolności placówek do wykonywania badań czy wsparcie dla dodatkowego wyposażenia medycznego.

Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie a jego partnerami: SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Koszalinie, SP Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

Przeprowadzenie Programu oparte zostanie o 5 wyżej wymienionych specjalistycznych szpitali, w których powstanie 10 punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą zgodne z Zachodniopomorskim Programem Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19.

  • wartość projektu: 15 118 345,00 zł

  • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 118 345,00 zł