Dział Techniczny

Kierownik

Krzysztof Szmit

 • Centrala: 94 34 88 400
 • Kierownik: 94 34 88 210
 • Sekcja Remontów: 94 34 88 268
 • Sprzęt Medyczny: 94 34 88 179
 • e-mail: krzysztof.szmit@swk.med.pl

Do zadań działu należy:

 • organizowanie i prowadzenie działalności oraz sprawowanie nadzoru w zakresie zapewnienia eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych instalacji energetycznej gazów medycznych, urządzeń chłodniczych, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności sygnalizacyjnej, alarmowej, sprzętu technicznego, medycznego, gospodarczego poprzez:
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń celem zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji;
 • ustalanie programów i planów remontów, zabiegów konserwacyjnych oraz napraw i zapewnienie ich realizacji przy pomocy służb własnych i w trybie zleceń – przetargów innych jednostek gospodarczych;
 • zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych i napraw sprzęt i aparatury medycznej oraz technicznej poprzez zabezpieczenie usług wysokospecjalistycznych jednostek serwisu technicznego;
 • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystania zużywanych środków rzeczowych;
 • sporządzanie projektów planów zaopatrzenia w środki techniczne;
 • ścisła współpraca z serwisem urządzeń medycznych i technicznych Inspektorem Dozoru technicznego i innymi instytucjami nadzoru i kontroli;
 • organizowanie i nadzorowanie gospodarki paliwowo-energetycznej;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów szpitalnych.