Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Koordynator

lek. med. Katarzyna Rynkiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Sławomira Siudowska

 • Pokój Pielęgniarek: 94 34 88 130
 • Koordynator: 94 34 88 125
 • Pielęgniarka Oddziałowa: 94 34 88 131
 • Gabinet Lekarski: 94 34 88 133
 • Centrala: 94 34 88 400
 • Sekretariat: 94 34 88 530

NASZ PERSONEL

Lekarze:

 • Katarzyna Rynkiewicz
 • Alicja Szymczak
 • Marek Żmuda
 • Bogusław Zawalich
 • Artur Orlikowski
 • Sebastian Wiśniewski
 • Małgorzata Kamińska
 • Sylwia Korzeniowska
 • Martyna Schweitzer
 • Joanna Gnyp-Lewczuk
 • Jolanta Stanosz-Sankowska

Neurologopeda:

 • Agata Markowska

Pozostały personel:

 • pielęgniarki - 17
 • pozostały personel - 4

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału funkcjonuje:

 • Pododdział Udarowy
 • Poradnia Neurologiczna - działalność zawieszona do 30.06.2022r.
 • Pracownia EEG
 • Pracownia EMG

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • nowotwór złośliwy mózgu
 • nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dokładnie części układu
 • nerwowego
 • nowotwór gruczołów wydzielania wewnętrznego i układu nerwowego
 • nieokreślonym charakterze
 • nowotwór niezłośliwy układu nerwowego
 • zespół zależności alkoholowej
 • określone niepsychotyczne zaburzenia psychiczne spowodowane
 • organicznym uszkodzeniem mózgu
 • ropień śródczaszkowy i ropień w kanale kręgowym
 • choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • choroba Parkinsona
 • inne zespoły pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
 • zaburzenia rdzeniowo-móżdżkowe
 • choroba rogów przednich rdzenia
 • inne choroby rdzenia kręgowego
 • zaburzenia układu wegetatywnego
 • stwardnienie rozsiane
 • inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • padaczka
 • migrena
 • inne choroby mózgu
 • choroby nerwu trójdzielnego
 • choroby nerwu twarzowego
 • choroby innych nerwów czaszkowych
 • choroby korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych
 • zapalenie nerwu kończyny górnej i zapalenie nerwowe mnogie
 • zapalenie nerwu kończyny dolnej
 • dziedziczna i samoistna obwodowa neuropatia
 • zapalna i toksyczna neuropatia
 • zaburzenia nerwowo-mięśniowe
 • dystrofie mięśniowe i inne miopatie
 • zespoły zawrotów głowy i inne zaburzenia układu przedsionkowego
 • krwotok podpajęczynówkowy
 • krwotok mózgowy
 • inny i nieokreślony dokładnie krwotok śródczaszkowy
 • niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych
 • niedrożność tętnic mózgowych
 • przemijające niedokrwienie mózgu
 • ostra lecz niedokładnie określona choroba naczyń mózgowych
 • późne następstwa choroby naczyń mózgowych
 • zwyrodnienie stawów kręgosłupa
 • choroby tarcz międzyokresowych
 • inne choroby odcinka szyjnego kręgosłupa
 • późne następstwa urazów układu nerwowego