Aktualności

11 grudnia 2017

Konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostyki cytologicznej i immunofenotypowej oraz oceny trepanobiopsji.

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie: a) badań diagnostyki cytologicznej i immunofenotypowej, b) oceny trepanobiopsji dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie (CPV:85145000-7)

Więcej informacji
Mikołajki-zdjęcia
08 grudnia 2017

Mikołajki - ciąg dalszy

Mikołajki na Oddziale Dziecięcym naszego szpitala, przedłużyły się o kolejny dzień. W dniu 7 grudnia 2017 r. ponownie pojawił się Mikołaj z prezentami, tym razem od przedstawicieli PSL Powiatu Grodzkiego. W towarzystwie swoich pomocników obdarowywał dzieci paczkami.

Więcej informacji
zdjęcia Mikołaj i Elf
07 grudnia 2017

Mikołaj i Elf na Oddziałach Dziecięcych

W dniu 6 grudnia 2017 r. - tradycyjnie, jak co roku - Oddziały Dziecięce naszego szpitala odwiedził Mikołaj w towarzystwie uroczego Elfa. Nie zabrakło wspólnej zabawy, wesołych opowieści, odrobiny magii i oczywiście prezentów.

Więcej informacji
zdjęcie "Teatr za Jeden Uśmiech, Agatka i Mikołaj"
06 grudnia 2017

Teatr za Jeden Uśmiech, Agatka i Mikołaj

W dniu 5 grudnia 2017 roku na Oddziale Dziecięcym naszego szpitala, wystąpił gościnnie krakowski Teatr za Jeden Uśmiech, wystawiając spektakl "Przypadki niesfornej Agatki, czyli spotkanie ze Św. Mikołajem". Ta pouczająca opowieść wywołała na twarzach naszych pacjentów spontaniczny uśmiech i pozwoliła im rozmarzyć się w świątecznym nastroju. Nie zabrakło również prezentów, które wręczał sam Mikołaj.

Więcej informacji
Diament Polskiej jakości
29 listopada 2017

Diament Polskiej Jakości 2017

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” został wyróżniony w dniu 24.11.2017 r. i otrzymał statuetkę oraz tytuł „DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚCI 2017”.

Więcej informacji
31 października 2017

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie teleradiologii

OGŁOSZENIE Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej: opisywanie badań radiologicznych (RTG), opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) oraz opisywanie badań rezonansu magnetycznego (MR) w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (CPV 85121000-3) Okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1. Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 31.10.2017 r. w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Dział Jakości i Marketingu w godz. 7:25 – 15:00 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.swk.med.pl. Oferty pisemne należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych szczegółowych warunków w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na świadczenia zdrowotne - TELERADIOLOGIA”, ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta. Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:25–15:00 w sekretariacie siedziby Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przy ul. Chałubińskiego 7, do dnia 15.11.2017 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dnia 15.11.2017 r. o godz. 10:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert.

Więcej informacji
"Aktorzy po godzinach" zdjęcia
25 października 2017

„Aktorzy Po Godzinach” w Oddziale Dziecięcym

Koszalińskie stowarzyszenie „Aktorzy Po Godzinach”, 24 października 2017 roku spotkali się z pacjentami Oddziałów Dziecięcych naszego szpitala. Dominika Mrozowska, Marcin Borchardt oraz Wojciech Kowalski zaczytani w bajkach, wprowadzili naszych małych pacjentów w bajkowo-baśniowe klimaty.

Więcej informacji
Zdjęcia z występu
06 października 2017

Muszkieterowie Szpiku i Top Toys w Oddziale Dziecięcym

W dniu 6 października 2017r., Oddział Dziecięcy naszego szpitala, znów wypełniony został atrakcjami. Tym razem słupskie stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku wraz z koszalińską szkołą tańca Top Toys, zapewnili rozrywkę naszym małym pacjentom. Pokazy energetycznego tańca, wspólna zabawa w dmuchanie balonów, rysowanie oraz obdarowanie pluszowymi zwierzakami sprawiły, że twarze naszych dzieciaków rozjaśnił promienny uśmiech.

Więcej informacji
badania mammograficzne
04 października 2017

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Mogą zgłaszać się osoby, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały robionych badań mammograficznych. Badania wykonywane są bez skierowania, po okazaniu dowodu osobistego w Przychodni Onkologicznej przy ul. Orlej 2 w Koszalinie. Kontakt: 94 346 018 lub 94 346 00 33.

Więcej informacji