Aktualności

zdjęcia Mikołaj i Elf
07 grudzień 2017

Mikołaj i Elf na Oddziałach Dziecięcych

W dniu 6 grudnia 2017 r. - tradycyjnie, jak co roku - Oddziały Dziecięce naszego szpitala odwiedził Mikołaj w towarzystwie uroczego Elfa. Nie zabrakło wspólnej zabawy, wesołych opowieści, odrobiny magii i oczywiście prezentów.

Więcej informacji
zdjęcie "Teatr za Jeden Uśmiech, Agatka i Mikołaj"
06 grudzień 2017

Teatr za Jeden Uśmiech, Agatka i Mikołaj

W dniu 5 grudnia 2017 roku na Oddziale Dziecięcym naszego szpitala, wystąpił gościnnie krakowski Teatr za Jeden Uśmiech, wystawiając spektakl "Przypadki niesfornej Agatki, czyli spotkanie ze Św. Mikołajem". Ta pouczająca opowieść wywołała na twarzach naszych pacjentów spontaniczny uśmiech i pozwoliła im rozmarzyć się w świątecznym nastroju. Nie zabrakło również prezentów, które wręczał sam Mikołaj.

Więcej informacji
Diament Polskiej jakości
29 listopad 2017

Diament Polskiej Jakości 2017

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” został wyróżniony w dniu 24.11.2017 r. i otrzymał statuetkę oraz tytuł „DIAMENT POLSKIEJ JAKOŚCI 2017”.

Więcej informacji
31 październik 2017

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie teleradiologii

OGŁOSZENIE Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej: opisywanie badań radiologicznych (RTG), opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) oraz opisywanie badań rezonansu magnetycznego (MR) w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (CPV 85121000-3) Okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1. Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 31.10.2017 r. w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Dział Jakości i Marketingu w godz. 7:25 – 15:00 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.swk.med.pl. Oferty pisemne należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych szczegółowych warunków w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na świadczenia zdrowotne - TELERADIOLOGIA”, ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta. Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:25–15:00 w sekretariacie siedziby Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przy ul. Chałubińskiego 7, do dnia 15.11.2017 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dnia 15.11.2017 r. o godz. 10:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert.

Więcej informacji
"Aktorzy po godzinach" zdjęcia
25 październik 2017

„Aktorzy Po Godzinach” w Oddziale Dziecięcym

Koszalińskie stowarzyszenie „Aktorzy Po Godzinach”, 24 października 2017 roku spotkali się z pacjentami Oddziałów Dziecięcych naszego szpitala. Dominika Mrozowska, Marcin Borchardt oraz Wojciech Kowalski zaczytani w bajkach, wprowadzili naszych małych pacjentów w bajkowo-baśniowe klimaty.

Więcej informacji
Zdjęcia z występu
06 październik 2017

Muszkieterowie Szpiku i Top Toys w Oddziale Dziecięcym

W dniu 6 października 2017r., Oddział Dziecięcy naszego szpitala, znów wypełniony został atrakcjami. Tym razem słupskie stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku wraz z koszalińską szkołą tańca Top Toys, zapewnili rozrywkę naszym małym pacjentom. Pokazy energetycznego tańca, wspólna zabawa w dmuchanie balonów, rysowanie oraz obdarowanie pluszowymi zwierzakami sprawiły, że twarze naszych dzieciaków rozjaśnił promienny uśmiech.

Więcej informacji
badania mammograficzne
04 październik 2017

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Mogą zgłaszać się osoby, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały robionych badań mammograficznych. Badania wykonywane są bez skierowania, po okazaniu dowodu osobistego w Przychodni Onkologicznej przy ul. Orlej 2 w Koszalinie. Kontakt: 94 346 018 lub 94 346 00 33.

Więcej informacji
Zdjęcia teatrzyk
29 wrzesień 2017

Bajki Andersena w Oddziale Dziecięcym - teatrzyk

27 września 2017 r. w Oddziale Dziecięcym naszego szpitala, gościnnie wystąpił Prekursor Artystyczny Bammbaamm Theater ze spektaklem „Andersen mniej znany, czyli opowieści o groszkach, królewiczach, królewnach i o miłości”. Barwnie przedstawiona historia pięciu groszków z jednego strączka, opowiedziana przez samego Andersena, która płynnie splatała się z wątkami znanych bajek. Ciekawa choreografia, barwne stroje, wartka akcja, do której zostały włączone dzieci, rozbawiła naszych małych pacjentów i pozwoliła – choć na chwilę – zapomnieć o chorobie.

Więcej informacji
22 wrzesień 2017

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN Adres email:szpital@swk.med.pl zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia), w: rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA zakres podstawowy: ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY na obszarze: MIASTO I GMINA POLANÓW Okres obowiązywania umowy od 01.10.2017 r. do 30.06.2021 r. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1. Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w: Zarządzeniu nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.08.2017r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 j.t. ze zm.). Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 22.09.2017 r. w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Dział Jakości i Marketingu w godz. 7:25 – 15:00 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.swk.med.pl. Oferty pisemne należy składać wyłącznie na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych szczegółowych warunków w zaklejonych kopertach z napisem ”Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”, ponadto koperta powinna zawierać nazwę firmy Oferenta. Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:25–15:00 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika, Koszalin, ul. Chałubińskiego 7, do dnia 29.09.2017 do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dnia 29.09.2017 r. o godz. 10:00. Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie: www.swk.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie dnia 29.09.2017 r. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert.

Więcej informacji
15 wrzesień 2017

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 5- 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity – Dz. U. 2015.1774 ze zm. /, oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity – Dz. U. 2004.207.2108 ze zm. / ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę powierzchni ściennej w celu zainstalowania systemu telewizji szpitalnej Przedmiot dzierżawy Sale pacjentów znajdują się w budynkach Szpitala usytuowanych na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 5- 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Nieruchomość nie jest obciążona. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: Montaż urządzeń do odbioru telewizji szpitalnej. Czas trwania dzierżawy: 10 lat licząc od daty podpisania umowy Zasady wyboru oferty: Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór spełniającej postawione wymagania formalno-prawne najkorzystniejszej oferty o najwyższej stawce za dzierżawę powierzchni ściennej na instalację stu odbiorników TV do odbioru telewizji szpitalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi na okres 10 lat. Wywoławcza stawka netto za dzierżawę powierzchni ściennej na instalację stu odbiorników TV do odbioru telewizji szpitalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi na okres 10 lat wynosi 420.000,00 zł netto. Wadium: Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 42.000,00 zł. Wadium ma być wniesione w pieniądzu / PLN / na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr konta 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001. Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu, tj. do 25 września 2017 r. przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Szpital będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu na wniesienie wadium. Na dowodzie wpłaty musi zostać umieszczona adnotacja: „Przetarg na dzierżawę powierzchni ściennej”. Termin i miejsce składania dokumentów: Do 29 września 2017 r. do godz. 11,00 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta na dzierżawę powierzchni ściennej w salach pacjentów w celu zainstalowania systemu telewizji szpitalnej”. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: a) W części jawnej - komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do części niejawnej przetargu, b) Termin i miejsce części jawnej przetargu - 29 września 2017 r. godz. 12,00 w sali narad Szpitala. 8.Szpital zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Techniczny p. 5, tel. 94-34-88-154 / 152 /. Osoba do kontaktu: mgr inż. Hanna Szlachta – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – tel. 94-3488154

Więcej informacji