Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dorosłych pacjentów

Aktualności 10 stycznia 2022

Od 10 stycznia 2022 roku usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla dorosłych pacjentów są świadczone na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Chałubińskiego 7, w budynku, w którym działają Poradnie Specjalistyczne.

Telefony dostępne po godzinie 18 to:

- Rejestracja 94/ 34 88 982

- Gabinet pielęgniarek 94/ 34 88 270

- Gabinet lekarski 94/ 34 88 490

Przypominamy, że świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia Szpital Wojewódzki w Koszalinie również realizuje przy ul. Chałubińskiego 7, w Pawilonie Dziecięcym.

 
Kiedy skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a kiedy zgłosić się do SOR?
 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA:
Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
 
Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.
 
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.
 
Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy (w całej Polsce), może wezwać lekarza lub pielęgniarkę do domu (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy) albo skonsultować się z lekarzem przez telefon w przypadku:
- nagłego zachorowania,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
 
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania,
może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.
 
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
- infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
- bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
- bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
- biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
- zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
- nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
- zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
 
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
 
Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.
 
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem
przewlekłym,
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.
 
 
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR):  
W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.
 
Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:
 
- recepty na stosowane przewlekle leki,
- konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
- zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.
 
Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.
 
 
Na podstawie informacji z NFZ.