Aktualności

Otwarcie nowej siedziby administracji zdjęcia
23 kwietnia 2018

Otwarcie nowej siedziby administracji

W dniu 21 kwietnia 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby administracji, która aktualnie mieści się w budynku G. W lokalizacji tej, w przeszłości mieścił się Oddział Wewnętrzny B. W chwili obecnej w tym ponad stuletnim budynku, po generalnym remoncie, powstały pomieszczenia biurowe, gabinety dyrekcji oraz sala narad. Modernizacja ta była możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie Szpital otrzymał z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Więcej informacji
rycerze zdjęcia
18 kwietnia 2018

Rycerze, czytanie bajek i pasowanie

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Oddział Dziecięcy naszego szpitala odwiedzili rycerze z Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej. Włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i przeczytali naszym małym pacjentom, jak to na rycerzy przystało, bajki o smokach i rycerzach. Zasłuchane maluchy miały okazję wysłuchania opowieści „Przepraszam smoku” Wiery Badalskiej, „Bajki o dzielnym rycerzu Grzesiu” autorstwa Krzysia Pilarczyka (lat 4) i jego mamy oraz historyjki o „Samotnym rycerzu”. Nie zabrakło również atrakcji w postaci pasowania na damy dworu oraz na rycerzy. Nasi mali pacjenci dzielnie walczą ze swoją chorobą, jak na prawdziwych rycerzy przystało.

Więcej informacji
konferencja prasowa zdjęcia
16 kwietnia 2018

Konferencja prasowa związana z realizacją projektów przebudowy i doposażenia szpitala.

W dniu 13 kwietnia odbyła się konferencja prasowa poświęcona przebudowie i doposażeniu infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W konferencji udział wzięli: wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, prezydent miasta Koszalina Piotr Jedlińskie, dyrektor szpitala Andrzej Kondaszewski oraz przedstawiciele mediów. Modernizacją objęte zostaną oddziały: Obserwacyjno-Zakaźny (parter, I piętro), Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej - pomieszczenia po byłym bloku operacyjnym Chirurgii Ogólnej z przeznaczeniem na Pracownię Endoskopii, Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Iza Przyjęć Dziecięca, a także Dział Żywienia. Całkowity koszt inwestycji wynosić będzie 20.000.000,00 zł Modernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a jej koniec zaplanowano na 2020 rok. Inwestycje przyczynią się do podniesienia standardów leczenia, szybszej i jeszcze bardziej precyzyjnej diagnostyki oraz skrócenia czasu pobytu pacjenta w szpitalu. Umowy na dofinansowanie powyższych inwestycji zostały podpisane 22.03.2018 r.

Więcej informacji
życzenia Wielkanocne
05 kwietnia 2018

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia, przypadającego na dzień 7 kwietnia.

Więcej informacji
12 marca 2018

Bezpłatne badania mammograficzne

Panie w wieku 50-69, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały badań mamograficznych, mogą je bezpłatnie wykonać bez skierowania, po okazaniu dowodu osobistego, w Przychodni Onkologicznej przy ul. Orlej 2 w Koszalinie. Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 94 946 00 18 lub 94 346 00 33.

Więcej informacji
07 marca 2018

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom wiele radości, uśmiechu na co dzień oraz samych sukcesów w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Andrzej Kondaszewski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Więcej informacji
Służby mundurowe w Oddziale Dziecięcym - Zdjęcia
09 lutego 2018

Służby mundurowe w Oddziale Dziecięcym

W dniu 8 lutego 2018 roku Oddział Dziecięcy naszego szpitala odwiedzili przedstawiciele służb mundurowych. Policjanci w towarzystwie sympatycznego Misia przypomnieli zasady bezpieczeństwa i obdarowali małych pacjentów odblaskami, po to by dzieci były bezpieczne na drodze. Strażacy wraz z przedstawicielami straży wodnej zaprezentowali swój ekwipunek i udzielili kilku cennych wskazówek w zakresie bezpieczeństwa. Z kolei ratownicy medyczni wykonali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, dzieci poprzez zabawę mogły nauczyć się zasad bezpiecznego zachowania na drodze oraz w sytuacjach niebezpiecznych. Serdecznie dziękujemy za tak fantastyczną lekcję bezpieczeństwa!

Więcej informacji
09 lutego 2018

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z §16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. – Dz.U. 2014.1490), ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: WYDZIERŻAWIENIE POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 33,00 m2 Przedmiot dzierżawy Pomieszczenia znajdujące się w przyziemiu budynku internistycznego Szpitala, który jest częścią nieruchomości oznaczonej działką nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Opis nieruchomości Pomieszczenia wyposażone są w podstawowe media, tj. instalację wod.-kan., elektryczną, ciepłowniczą. Przeznaczenie pomieszczeń i sposób jej zagospodarowania W dzierżawionych pomieszczeniach dzierżawca poprowadzi bufet gastronomiczny dla potrzeb pacjentów, osób odwiedzających oraz dla pracowników. Termin trwania dzierżawy Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 6 lat licząc od daty podpisania umowy. Umowa zawarta zostanie w terminie do 30 dni od zamknięcia przetargu. Termin rozpoczęcia działalności, o której mowa w pkt 3 Do 90 dni od daty podpisania umowy dzierżawy. Terminy wnoszenia czynszu i innych opłat Czynsz z tytułu dzierżawy, podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu korzystania z mediów rozliczane będą w cyklu miesięcznym. Zasady aktualizacji opłat • Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegać zmianie każdego roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. • Podatek od nieruchomości będzie podlegać zmianie wg stawek określanych przez Urząd Miasta Koszalina. Opłaty z tytułu korzystania z mediów będą podlegać zmianie wg stawek obowiązujących Szpital. Informacja o dzierżawie pomieszczeń została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicach informacyjnych Szpitala. Cena wywoławcza Cena wywoławcza: 46.759,68 zł brutto / 6 lat. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 470,00 zł. Obciążenia nieruchomości Nieruchomość nie jest obciążona. Termin i miejsce składania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przetargowych Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie do dnia 13.03.2018 r. do godz. 10,00 Termin i miejsce przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sprawdzi na podstawie złożonych dokumentów czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa w licytacji. Informacje te przekazuje uczestnikom przetargu i rozpoczyna się licytacja. Otwarcie przetargu i licytacja odbędzie się dnia 13.03.2018 r. o godz. 10,30 w siedzibie Szpitala – Sala Narad obok sekretariatu. Wadium Wadium w wysokości 2.337,98 zł. należy wnieść w pieniądzu w terminie do 08.03.2018 r. na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn. Informacja na temat przetargu Szczegółowe Warunki Przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Techniczny p. 5, tel. 94-34-88-154 (152).

Więcej informacji
Dzień Chorego
09 lutego 2018

XXVI Światowy Dzień Chorego

XXVI Światowy Dzień Chorego

Więcej informacji
Zdjęcia Zakład opieki zdrowotnej
24 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem "Najlepsze praktyki 2016, czyli innowacyjne działania na rzecz uśmiechu pacjentów". W publikacji tej opisane zostały działania Zakładów Opieki Zdrowotnej podejmowane na rzecz pacjentów. Jednocześnie są to działania, które zostały wyróżnione w ramach Ogólnopolskiego Konkurs na Zakład Opieki Zdrowotnej Uśmiechniętego Pacjenta. Wśród tych wyróżnionych placówek, III miejsce zajął nasz Szpital.

Więcej informacji