Eurofundusze od Marszałka i Zarządu Województwa

Aktualności 04 stycznia 2021

Prawie 9 mln zł trafi do marszałkowskich szpitali prowadzących inwestycje i działania antycovidowe. Pieniądze podzielono na 5 projektów i 4 szpitale. Z dodatkowej puli środków pochodzących z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego skorzysta m. in. Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ale też Szpital Wojewódzki w Szczecinie, Szpital w Gryficach i Regionalny Szpital w Kołobrzegu. Placówki przeznaczą kolejną pomoc na rozbudowę infrastruktury, a także zakup aparatury i sprzętu.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie skorzysta z blisko 2,8 mln złotych. W ramach dwóch projektów związanych z przebudową infrastruktury na rzecz dezaktywacji zawodowej oraz podniesienia standardów opieki pediatrycznej w pawilonie dziecięcym, zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie.

Po decyzji Zarządu Województwa z 23 grudnia 2020 roku zwiększającej unijne wsparcie, koszty poszczególnych inwestycji w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie przedstawiają się następująco:

– „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” – koszt całkowity: 20,8 mln zł, wsparcie UE: 18, 1 mln złotych.

– „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym” – koszt całkowity: 20,4 mln zł, wsparcie UE: 18 mln złotych.

Projekty unijne, o których mowa, to kolejne duże inwestycje realizowane na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. To łącznie ponad 41 mln zł, z czego wsparcie unijne to ponad 36 milionów złotych. Dzięki temu udało się m in. zmodernizować Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, który niedawno został oddany do użytku.