Aktualności

25 maja 2020

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie pomieszczenia o powierzchni 11,00 m².

Więcej informacji