Aktualności

25 października 2018

Warsztaty naukowe dla lekarzy – „Badania endoskopowe bez tajemnic”

W dniu 15 października 2018 r. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika zorganizował warsztaty naukowe pn.: „Badania endoskopowe bez tajemnic” dla lekarzy rodzinnych. Wykład zaprezentował lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii, z którym uczestnicy spotkania mieli możliwość porozmawiać i wymienić się doświadczeniami w zakresie badań endoskopowych. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Więcej informacji
Spotkanie informacyjno-edukacyjne zdjęcie
25 października 2018

Spotkanie informacyjno-edukacyjne dla pacjentów pn.:„Badania endoskopowe bez tajemnic”

W dniu 13 października 2018 r. nasz Szpital zorganizował spotkanie informacyjno-edukacyjne w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Tematem spotkania były „Badania endoskopowe bez tajemnic”. Wykład poprowadzony był przez lekarza specjalizującego się w dziedzinie gastroenterologii i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem pacjentów. Dzięki ciekawie poprowadzonej prezentacji oraz interesującym komentarzom, uczestnicy spotkania zwiększyli świadomość związaną z badaniami endoskopowymi i chorobami układu pokarmowego. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji
Zdjęcia Konferencja
09 października 2018

Konferencja prasowa pn.: „Badania endoskopowe bez tajemnic”

W dniu 8 października 2018 r. w Szpitalu odbyła się konferencja prasowa, której celem było zaproszenie mieszkańców Koszalina i regionu na spotkania informacyjno-edukacyjne w zakresie badań endoskopowych. Pani lek. med. Mirosława Kierkosz, specjalista w dziedzinie gastroenterologii, omówiła potrzebę wykonywania badań endoskopowych, przede wszystkim ze względu na ich duże znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych. Wykłady poprowadzą lekarze specjaliści podczas spotkań, które odbędą się 13 października 2018 r. oraz 10 listopada 2018 r. w auli Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Realizowany projekt sfinansowany jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Więcej informacji
08 października 2018

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z § 40 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity – Dz. U. 2018.121 ze zm. /, oraz rozdz. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jednolity – Dz. U. 2014.1490 / ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wynajęcie powierzchni 15,00 m² Przedmiot najmu Korytarze, hole w budynkach Szpitala usytuowanych na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293. Nieruchomość nie jest obciążona. Przeznaczenie przedmiotu najmu: Zainstalowanie automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów oraz drobnych przekąsek Czas trwania najmu: 5 lat licząc od daty podpisania umowy. Zasady wyboru oferty: Celem przetargu pisemnego nieograniczonego jest wybór spełniającej postawione wymagania formalno-prawne najkorzystniejszej oferty o najwyższej stawce za wynajęcie powierzchni na instalację we wskazanych miejscach automatów na napoje i przekąski na okres 5 lat. Wywoławcza stawka netto za wynajem powierzchni na instalację automatów na napoje i przekąski na okres 5 lat wynosi 90.000,00 zł netto. Wadium: Obowiązuje wniesienie wadium w wysokości 4.500,00 zł. Wadium ma być wniesione w pieniądzu / PLN / na konto: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie BOŚ O/Koszalin nr konta 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001. Wadium należy wnieść nie później niż 3 dni przed upływem terminu przetargu, tj. do 19 października 2018 r. przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Szpital będzie uważał za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu na wniesienie wadium. Na dowodzie wpłaty musi zostać umieszczona adnotacja: „Przetarg na wynajem powierzchni ”. Termin i miejsce składania dokumentów: Do 23 października 2018 r. do godz. 09,00 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący: „Oferta na wynajem powierzchni w budynkach Szpitala w celu zainstalowania automatów na napoje i przekąski”. Termin i miejsce przetargu: Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: a) W części jawnej - komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do części niejawnej przetargu, b) Termin i miejsce części jawnej przetargu – 23 października 2018 r. godz. 09,30 w sali narad Szpitala – budynek A. 8.Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala – Budynek Ł p. 5, tel. 94-34-88-154 / 152 /. Osoba do kontaktu: mgr inż. Hanna Szlachta – kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – tel. 94-3488154

Więcej informacji
27 września 2018

Bezpłatne spotkania informacyjno-edukacyjne

W dniu 13.10.2018 r. (sobota) Szpital organizuje bezpłatne spotkanie informacyjno-edukacyjne w zakresie badań endoskopowych, które odbędzie się w auli Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. W dniu 20.10.2018 r. (sobota) oraz 27.10.2018 r. (sobota), na terenie szpitala odbędą się indywidualne konsultacje edukacyjno-profilaktyczne. Spotkania będą prowadzone przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie. Zadania są finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatne materiały informacyjne oraz upominek. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych plakatach.

Więcej informacji
Teatrzyk w Oddziale Dziecięcym - zdjęcia
04 września 2018

Teatrzyk w Oddziale Dziecięcym

W dniu 4 września 2018 r. w Oddziale Dziecięcym pobyt naszym małym podopiecznym umilił Teatr Za Jeden Uśmiech z bajką „Zakochana Czarownica”. Wesołe perypetie czarownicy Grizeldy, która usiłuje poślubić księcia oraz kolorowa scenografia, wesoła muzyka i zabawna gra aktorów pozwoliły dzieciom - choć na chwilę - zapomnieć o chorobie. Upominki rozdane po spektaklu stanowiły miłą niespodziankę.

Więcej informacji
13 lipca 2018

Ranking Szpitali 2018

W kwietniu 2018 r. Szpital wziął udział w „Rankingu Szpitali 2018”, który został przeprowadzony w oparciu o ankiety dedykowane poszczególnym oddziałom. Oceniane było to, co dla pacjentów najważniejsze: - zakres diagnostyki, która jest dostępna w szpitalu, - liczbę wykonywanych procedur leczniczych, - współczynnik zakażeń pooperacyjnych, - liczbę łóżek i sal operacyjnych, - działania jakościowe, - działania dodatkowe podejmowane na rzecz pacjentów. „Ranking Szpitali 2018” został opracowany przez Wydawnictwo Termedia i czasopismo „Menedżer Zdrowia" na zlecenie tygodnika „Wprost". Wysłano ponad 2 tys. zaproszeń do udziału w rankingu. Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównane z danymi pochodzącymi z Narodowego Funduszu Zdrowia Klasyfikacja w rankingu: Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – 13 miejsce Liczba resekcji nowotworów przełyku – 9 miejsce Liczba resekcji nowotworów żołądka – 22 miejsce Liczba resekcji nowotworów wątroby – 13 miejsce Liczba resekcji nowotworów okrężnicy – 11 miejsce Liczba resekcji nowotworów odbytnicy – 12 miejsce Liczba resekcji nowotworów trzustki – 17 miejsce Oddział Urologii – 13 miejsce w rankingu Leczenie kamicy układu moczowego – 2 miejsce Zabiegi endoskopowe – 13 miejsce Duże operacje urologiczne – 21 miejsce Małe zabiegi urologiczne – 13 miejsce Oddział Okulistyki – 16 miejsce Odwarstwienie siatkówki – 23 miejsce Jaskra – 24 miejsce Zaćma – 23 miejsce Oddział Laryngologii – 23 miejsce Otologia – 23 miejsce Ryngologia – 23 miejsce Laryngologia – 19 miejsce Nowotwory głowy i szyi – 31 miejsce Oddział Kardiologii – 24 miejsce w rankingu Ablacja – 16 miejsce Angioplastyka – 17 miejsce Elektrokardiologia (ze względu na liczbę zabiegów) – 19 miejsce Elektrokardiologia (ze względu na liczbę punktów) – 16 miejsce Kardiologia inwazyjna (ze względu na liczbę zabiegów – 17 miejsce Elektrokardiologia (ze względu na liczbę punktów) – 20 miejsce Implantacje kardiowerterów – defibrylatorów – 25 miejsce Angioplastyka wieńcowa w OZW – 15 miejsce Implantacje stymulatorów serca – 14 miejsce

Więcej informacji
Spektakl zdjęcia
25 czerwca 2018

Spektakl w Oddziale Dziecięcym „Wiwat Zielony Las”

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Oddziale Dziecięcym naszego szpitala, gościnnie wystąpił krakowski Teatr Bammbaamm z edukacyjnym przedstawieniem „Wiwat Zielony Las”. Dzięki ekspresyjnej grze aktorów, urokliwej scenografii, efektownym kostiumom i wartkiej akcji, udało się porwać do wspólnej zabawy naszych małych pacjentów. Poprzez zabawę mogły się one nauczyć, że o przyrodę należy dbać. Przekonały się, że las jest naszym wspólnym domem, którego nie można zaśmiecać, a segregowanie odpadów wpływa pozytywnie na ochronę ekosystemu.

Więcej informacji
Dzień dziecka zdjęcia
06 czerwca 2018

Święto wszystkich dzieci

W dniu 4 czerwca wspólnie z dziećmi hospitalizowanymi w oddziałach dziecięcych, obchodziliśmy Dzień Dziecka. Był to dzień pełen atrakcji, zabaw i śmiechu. Dzieci mogły wziąć udział w specjalnie przygotowanym na tą uroczystość, programie artystycznym. Zabawom z Klaunami Klukami nie było końca. Ponadto wszystkie dzieci, zarówno te nowo narodzone jak i starsze otrzymały drobne upominki.

Więcej informacji
Dzień Matki zdjęcia
28 maja 2018

Dzień Matki w Oddziale Położniczym

W dniu 25 maja 2018 roku w Oddziale Położniczym naszego Szpitala, jak co roku, świętowaliśmy Dzień Matki. Dyrektor Szpitala Andrzej Kondaszewski, a także prof. Zdzisław Maciejewski oraz Położna Oddziałowa Zofia Wiśniewska, przekazali na ręce każdej Mamy życzenia i drobne upominki w postaci kosmetyków, ufundowanych przez firmę Ziaja. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Karmienia Piersią, który przypada w dniach 26 maja – 1 czerwca, połączyliśmy to święto wraz z akcją promocyjną pod patronatem Ministerstwem Zdrowia. W ramach tej akcji każda Mama otrzymała bawełniane body dla niemowlaka z napisem promującym karmienie piersią

Więcej informacji