Aby rodzina mogła być razem

Aktualności 13 listopada 2018

„Aby rodzina mogła być razem” - misja ta zapoczątkowała współpracę naszego Szpitala z Fundacją Ronalda McDonalda, w ramach której Szpital otrzymała 10 łóżek dla rodziców dzieci hospitalizowanych. Z łóżek tych korzystać mogą rodzice dzieci hospitalizowanych w Oddziale Dziecięcym oraz w Oddziale Chirurgii Dziecięcej. W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste przekazanie łóżek. Fundację reprezentowała pani Alina Borucka, natomiast Szpital reprezentowała pani Magdalena Sikora oraz kierownictwo Oddziału Dziecięcego.