Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnych badań diagnostycznych i prowadzenia Banku Krwi

Aktualności 29 grudnia 2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ogłasza Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnych badań diagnostycznych i prowadzenia Banku Krwi na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (kody CPV 85145000-7, 85146000-4).

Szczegółowe warunki konkursu i wymagane załączniki Zamawiający udostępnił w formie załączników do ogłoszenia.

Załączniki: