Informacja dla pacjentów dotycząca lokalizacji Poradni Specjalistycznych

Aktualności 18 września 2020

Ze względu na wdrożone zmiany organizacyjne jak również na trwającą modernizację Szpitala zmianie ulega lokalizacja poszczególnych poradni. Z tego względu prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie Szpitala.

Wykaz poradni działających w budynku Poradni Specjalistycznych:
Kardiologiczna dla dorosłych, Urologii i Onkologii Urologicznej, Neurologiczna, Hematologiczna, Gastroenterologiczna, Diabetologiczna dla dorosłych, Diabetologiczna dla dzieci, Urazowo-Ortopedyczna, Chirurgii Ogólnej, Sportowa, Neurochirurgiczna, Neurologii Dziecięcej, Reumatologiczna, Rehabilitacji Dziecięcej, Ortoptyka (do końca września). Rejestracja telefoniczna: 9434 88 355, 34 88 420

Dodatkowo w budynku Poradni Specjalistycznych znajduje się:
Poradnia Dermatologiczna - rejestracja pod numerem tel. 94/ 34 88 491 oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla osób poniżej 19 roku życia – rejestracja pod nr tel. 94 34 88 536; 34 88 537, tel. kom. 519 010 067

Poradnie zlokalizowane w budynku „I” (wejście do tunelu):
Hepatologiczna, Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych, Chirurgii Dziecięcej - rejestracja telefoniczna: 94 34 88 355, 34 88 420 oraz Poradnia Chirurgii Naczyniowej – rejestracja 94 34 88 391, Rehabilitacji Dorosłych – rejestracja 94 34 88 316, Medycyna Pracy – rejestracja 94 34 88 193

SOR Chirurgiczny Dziecięcy znajduje się przy Izbie Przyjęć Dziecięcej (budynek B) – rejestracja 94 34 88 252

Załączniki: