Informacja dla pacjentów dotycząca zmiany lokalizacji Poradni Specjalistycznych

Aktualności 29 października 2020

Uprzejmie informuję, że od dnia 02.11.2020 r. niżej wymienione Poradnie Specjalistyczne będą zlokalizowane przy ul. Słowiańskiej 15: