Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Zdjęcia oddziału:

Koordynator Oddziału:

lek. med. Artur Wiski

Pielęgniarka Oddziałowa:

Małgorzata Konarska

Telefony:

 • Centrala: 94 34 88 400
 • 94 34 88 222 Dyżurka pielęgniarek
 • 94 34 88 208 Gabinet Lekarski
 • 94 34 88 223 Pielęgniarka Oddziałowa
 • 94 34 88 403 Sekretariat

Ilość łóżek:

32

Średni pobyt chorego w oddziale:

3.9 dni

Dane statystyczne:

Rok Liczba łóżek Liczba leczonych Średni czas pobytu
2012 34 1826 3.3
2013 28 1884 3.2
2014 29 1874 3.6
2015 30 2095 3.9
2015 30 2095 3.9
2016 30 2479 4.1
2017 32 2303 4.5
2018 32 2699 3.9
2019 32 2531 3.9

Dodatkowe informacje:

HISTORIA

Oddział Chirurgiczny został wybudowany w latach 1913- 1914. Pierwszych pacjentów przyjęto w grudniu 1913 roku. Ordynatorem oddziału był wówczas dr Walter Rohleder. Od 1949 do 1957 roku Oddział Chirurgiczny był częścią 118 Szpitala Garnizonowego. W styczniu 1957 roku, po przekazaniu szpitala władzom cywilnym, utworzono Szpital Miejski. Podczas zarządzania szpitalem przez dr Józefa Szantyra (1957 - 1958) nastąpił podział Oddziału Chirurgii na oddziały: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, urologii oraz chirurgii dziecięcej. W 1962 roku szpital uzyskał rangę Szpitala Wojewódzkiego.Od 1964 do 1994 r. Ordynatorem Oddziału był dr n. med. Leon Konieczny. Od 1994 roku Ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej został dr n. med. Tomasz Marszałek, który był prekursorem wykonywania w szpitalu zabiegów naczyniowych, przyczyniając się również do ich rozpowszechnienia. W trakcie trwania ordynatury dr n. med. Tomasza Marszałka - zmieniono nazwę oddziału na Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Doktor Marszałek kierował oddziałem do 14.10.2001 r., przyczyniając się między innymi do pozyskania strategicznego sponsora remontu oddziału.Od 2002 r. do 2012 r. oddziałem kierował lek. med. specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej Grzegorz Kozłowicz. Po zakończeniu w 2003 r. remontu oddziału i bloku operacyjnego baza lokalowa uległa zmianie, a sale i blok operacyjny stały się funkcjonalnymi i nowocześnie wyposażonymi miejscami świadczenia usług medycznych. Rozwijając oddział w kierunku zabiegów onkologicznych oraz dzięki uzyskaniu specjalizacji z chirurgii onkologicznej przez chirurgów pracujących w oddziale uchwałą Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w listopadzie 2005 r. oddział zmienił nazwę na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej. Od 1 stycznia 2012 roku, po podziale Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej, powstał samodzielny Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

W ramach Oddziału działa:

 • Blok Operacyjny
 • Pracownia Endoskopowa
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej

Zapisy na planowany zabieg operacyjny w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej odbywać się będzie w każdy wtorek od godz. 9:00 do godz. 11:00 w budynku Poradni Specjalistycznych pok. nr 7.

PERSONEL

Oddziału:

lekarze specjaliści:
 • dr hab. n. med. Jacek Zieliński - specjalizacja z chirurgii ogólnej i onkologicznej

 • dr n. med. Wojciech Jasiński - specjalista z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

 • Artur Wiski - specjalizacja z chirurgii ogólnej

 • Paweł Cipora - specjalizacja z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

 • Mariusz Fuks - specjalizacja z chirurgii ogólnej i gastroenterologii

 • Aleksander Wróblewski - specjalista z chirurgii dziecięcej

 • Bogdan Kościesza - specjalista z chirurgii dziecięcej

lekarze bez specjalizacji:

pozostały personel:
 • pielęgniarki - 22
 • sekretarki medyczne - 2
 • opiekun medyczny- 6
 • sanitariusz - 4

SPRZĘT

 • Zestaw laparoskopowy
 • Defibrylator-przenośny
 • Diatermia
 • EKG
 • Ga/Videogastroskop
 • Inhalatory
 • Kapnograf
 • Kardiomonitor stacjonarno-przenośny
 • Lampy operacyjne
 • La/ Wózek pod zestaw laparoskopowy
 • Myjnia ultradżwiękowa UMD-642
 • Pompy infuzyjne
 • Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe
 • Rektoskop optyczny
 • Ssak elektryczny
 • Videodudenoskop
 • Zestaw ultradźwiękowy do cięcia i koagulacji tkanek wraz z zestawem do zabiegów kruroskopowych
 • aparat USG
 • zestaw rentgenowski z ramieniem C

W ODDZIALE DIAGNOZOWANE I LECZONE SĄ:

 • nowotwory złośliwe przełyku
 • nowotwory złośliwe żołądka
 • nowotwory jelita cienkiego i XII-cy
 • nowotwory złośliwe okrężnicy
 • nowotwory złośliwe odcinka esiczo-odbytniczego
 • nowotwory złośliwe odbytnicy i odbytu
 • nowotwory złośliwe wątroby
 • nowotwory złośliwe przewodów żółciowych
 • nowotwory złośliwe trzustki
 • nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego
 • nowotwory złośliwe tkanki zaotrzewnowej
 • nowotwory złośliwe otrzewnej
 • inne nowotwory w zakresie p. pokarmowego i otrzewnej
 • czerniak skóry
 • inne nowotwory złośliwe skóry
 • nowotwór złośliwy sutka u kobiet
 • nowotwór złośliwy sutka u mężczyzn
 • nowotwór złośliwy tarczycy
 • nowotwór złośliwy wtórny o innych określ. umiejscowieniach
 • nowotwór niezłośliwy wargi
 • nowotwór niezłośliwy innych narządów układu trawiennego
 • tłuszczak
 • inny nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich
 • nowotwory niezłośliwe skóry
 • nowotwory niezłośliwe sutka
 • nowotwory niezłośliwe tarczycy
 • inne nowotwory niezłośliwe
 • rak przedinwazyjny układu trawiennego
 • rak przedinwazyjny skóry
 • rak przedinwazyjny sutka
 • rak przedinwazyjny o innym umiejscowieniu
 • wole proste
 • wole guzowate
 • wole nadczynne
 • inne choroby tarczycy
 • żylaki kończyn dolnych
 • żylaki odbytu
 • żylaki o innym umiejscowieniu
 • odma opłucnowa
 • ropień płuca i śródpiersia
 • choroby przełyku
 • wrzód żołądka
 • wrzód dwunastnicy
 • wrzód trawienny o innym umiejscowieniu
 • inne choroby żołądka i dwunastnicy
 • zapalenie wyrostka robaczkowego
 • przepukliny pachwinowe
 • inne przepukliny jamy brzusznej ze zgorzelą
 • inne przepukliny jamy brzusznej z niedrożnością
 • inne przepukliny jamy brzusznej bez niedrożności
 • odcinkowe zapalenie jelita
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • niewydolność naczyniowa jelit
 • uchyłki jelit
 • rozpadlina i przetoka odbytnicza
 • ropień okolicy odbytnicy i odbytu
 • zapalenie otrzewnej
 • inne choroby otrzewnej
 • inne choroby jelit
 • ropień wątroby
 • kamica żółciowa
 • inne choroby pęcherzyka żółciowego
 • inne choroby przewodów żółciowych
 • choroby trzustki
 • krwotok żołądkowo-jelitowy
 • łagodna dysplazja sutka
 • zakażenie sutka związane z porodem
 • czyrak i czyrak gromadyny
 • ropowica i ropień ręki i stopy
 • inne ropnie
 • ostre zapalenie węzłów chłonnych
 • torbiel pilonidalna
 • objawy dotyczące układu pokarmowego - obserwacja
 • złamanie żeber, mostka
 • pourazowa odma i krwiak opłucnej
 • obrażenia serca i płuc
 • obrażenia innych narządów klatki piersiowej
 • obrażenia żołądka i jelit
 • obrażenia wątroby
 • obrażenia śledziony
 • obrażenia narządów miednicy
 • obrażenia innych narządów jamy brzusznej
 • rany głowy
 • ranu szyi
 • rany ściany klatki piersiowej
 • rany grzbietu
 • rany pośladka
 • rany o innym nieokreślonym umiejscowieniu
 • rany kończyny górnej
 • rany kończyny dolnej
 • stłuczenia bez naruszenia ciągłości skóry
 • zmiażdżenia
 • ciała obce w przełyku, żołądku, j. cienkim i okrężnicy
 • ciała obce w odbytnicy i odbycie
 • oparzenia twarzy i szyi
 • oparzenia tułowia
 • oparzenia k. górnej i ręki
 • oparzenia k. dolnej
 • inne oparzenia i oparzenia wielomiejscowe
 • urazy inne i nieokreślone
 • odmrożenia

Lista zabiegów operacyjnych - różne

 • operacje laparoskopowe
 • zabiegi diagnostyczne laparoskopowe
 • rektoskopia
 • kaniulizacje dużych żył
 • pobieranie wycinków do badań histopatologicznych
 • pobieranie węzłów chłonnych do badań hist. pat.
 • punkcje jamy otrzewnej
 • amputacje w zakresie kończyn dolnych
 • amputacje w zakresie kończyn górnych
 • wycięcie tkanek martwiczych w oparzeniu
 • wycięcie tkanek martwiczych w odmrożeniu
 • wycięcie tkanek martwiczych w odleżynach
 • punkcje jamy opłucnej
 • usuwanie ciał obcych z tkanek miękkich
 • operacje nowotworów j. cienkiego i okrężnicy - resekcje, hemikolekt.
 • operacje nowotworów odcinka esiczo-odbytniczego - odjęcie przednie
 • operacje nowotworów odbytnicy i odbytu - brzuszno-kroczowe
 • operacje nowotworów wątroby, dróg żółciowych i trzustki
 • operacje nowotworów przestrzeni zaotrzewnionej - wycięcie
 • operacje czerniaków - wycięcie
 • operacje innych nowotworów skóry - wycięcie
 • operacje nowotworów sutka u kobiet i mężczyzn - odjęcie proste i poszerzone
 • operacje nowotworów tarczycy - wycięcie całkowite
 • operacje nowotworów wtórnych układu trawiennego - wycięcie
 • operacje nowotworów niezłośliwych tkanek miękkich - wycięcie
 • operacje nowotworów niezłośliwych sutka - wycięcie
 • operacje nowotworów niezłośliwych tarczycy - wycięcie
 • operacje tarczycy - wole proste, guzowate, nadczynne - częściowe wycięcie
 • inne operacje tarczycy - wycięcie torbieli, poj. guzków
 • operacje różnego typu w owrzodzeniach podudzi
 • operacje żylaków odbytu
 • drenaż ropniaka opłucnej
 • operacje odmy opłucnej
 • resekcje żołądka
 • pyloroplastyka
 • vagotomia
 • szycie przedziurawionego wrzodu
 • gastrektomia
 • operacje żylaków przełyku
 • operacje wyrostka robaczkowego i powikłań pozapalnych
 • operacje wszystkich typów przepuklin i powikłań
 • operacje ostrego niedokrwienia jelit
 • operacje uchyłkowatości jelit
 • operacje szczeliny odbytu i przetok około odbytniczych
 • operacje ropni około odbytniczych
 • drenaż ropni wątroby
 • operacje kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • operacje naprawcze dróg żółciowych
 • operacja guzów brodawki Vatera
 • operacje krwawień z przewodu pokarmowego
 • usunięcie łagodnych zmian w sutku
 • nacięcie ropni i ropowic
 • wycięcie torbieli włosowej
 • drenaż opłucnej w przyp. odmy i krwiaka
 • zaopatrywanie operacyjne ran serca i płuc
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń wątroby
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń śledziony
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń żołądka i jelit
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń innych narządów jamy brzusznej
 • zaopatrywanie ran głowy, tułowia, szyi i kończyn
 • usuwanie ciał obcych przewodu pokarmowego, kończyn i tułowia

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)