Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Konkursy ofert

18 grudnia 2012
Oferta dodana przez: Dział Jakości i Marketingu

Nawiązując do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie:

  • funkcji koordynatora w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem Hepatologii oraz Izbą Przyjęć,

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki patomorfologicznej w Zakładzie Patomorfologii i medycyny Sądowej,

  • opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Izbą Przyjęć, Pododdziałami: Położniczym, Patologii Ciąży, Ginekologii z Blokami: Operacyjnym i Porodowo-Operacyjnym oraz Pracowniami: USG i Cytologiczną, Szkołą Rodzenia.

Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie opublikowanego w Tygodniku Miasto w dniu 14 grudnia 2012 r. uprzejmie informuję, że termin składania dokumentów na w/w Oddział upływa z dniem 21 grudnia 2012 r.

Komplet dokumentów można składać osobiście w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie lub pocztą i wtedy decydować będzie data stempla pocztowego.

Załącznik Nr 7 klauzula informacyjna: (pobierz docx)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)