Lekarza specjalistę laryngologa lub chcącego się specjalizować w zakresie laryngologii

Dodana: 05-11-2021

            

Lekarza do Oddziału Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym i Pracowniami: Audiologii i VNG   posiadającego specjalizację z laryngologii lub chcącego się specjalizować w tej dziedzinie:

Wymagania: •   wykształcenie medyczne, •   specjalizację z w/w dziedziny, •   dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, •   elastyczność, operatywność zaangażowanie, •   umiejętność pracy w zespole, •   dobra organizacja w pracy i samodzielność, •   umiejętność podejmowania decyzji, •   odporność na stres.

Osobie spełniającej nasze wymagania oferujemy ciekawą pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej oferty wraz z listem motywacyjnym, CV oraz kserokopię dokumentów poświadczających umiejętności zawodowe, wraz z następującą klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 – Dz. U. Nr 133, poz. 883) na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Z dopiskiem „Oferta na stanowisko lekarza ..............................."

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

        

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)