Zamówienia publiczne

Dostawa odczynników, testów, podłóż oraz dzierżawa analizatorów do hodowli drobnoustrojów oraz identyfikacji bakterii

30-06-2021

Dodane przez Zamówienia publiczne

Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

Załączniki: