Zamówienia publiczne

Dostawa odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań immunohistochemicznych

23-01-2019

Dodane przez Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr 506457-N-2019 z dnia 2019-01-23 r. - w załączeniu

Załączniki: