Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż wyrobu medycznego pn.„Instalacja gazów medycznych tlenu i próżni w budynku Chirurgii”

23-09-2021

Dodane przez Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00190575/01 - w załączeniu

Załączniki: