Życzenia dla wszystkich Pań

Aktualności 08 marca 2023

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składam życzenia zdrowia,

szczęścia, wszelkiej pomyślności i pogody ducha.

Niech towarzyszy Wam szacunek i poczucie spełnienia,

a każdy dzień niech jest pełen miłości, życzliwości i zrozumienia.

Andrzej Kondaszewski

p.o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie