Zmiana lokalizacji - nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzieci

Aktualności 04 września 2020

Od dnia 7 września ulega zmianie lokalizacja udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla osób poniżej 19 roku życia. Dotychczasowa lokalizacja w Izbie Przyjęć Ogólnej zostaje przeniesiona do budynku Poradni Specjalistycznych.