Warsztaty kardiologiczne dla specjalistów z całego kraju

Aktualności 18 kwietnia 2024

Oddział Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie jest już 20. raz głównym organizatorem ogólnopolskich warsztatów kardiologicznych z udziałem ponad 100 kardiologów z całej Polski. To 20 lat edukacji, którą od początku pilotuje dr n. med. Elżbieta Zinka, Koordynator Oddziału Kardiologii w koszalińskim Szpitalu. Nadmienić należy, że Oddział Kardiologii, który zakładała dr Elżbieta Zinka, ma już za sobą 30 lat działalności - to tysiące uratowanych pacjentów z całego regionu.

Tegoroczne warsztaty pn. „Kurs fizjologicznej resynchronizacji CPP” trwają w dniach 17 – 19 kwietnia w Mielnie, w hotelu Ferry. Na miejscu uczestnicy warsztatów śledzą na żywo przekazy z zabiegów przeprowadzanych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie oraz w Klinice w Krakowie. Przekazom towarzyszy komentarz ze strony specjalistów. Podczas warsztatów są także prowadzone wykłady.

Drugiego dnia warsztatów Piotr Sołtysiński, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, złożył dr Elżbiecie Zince gratulacje za dotychczasowy dorobek i lata pracy oraz podziękował za wkład w rozwój koszalińskiej kardiologii.

  • Oddział Kardiologii, funkcjonujący na wysokim poziomie, to prestiż dla Szpitala i niezwykła szansa dla pacjentów naszego regionu - mówił Dyrektor Piotr Sołtysiński. - Minione 30 lat w Pani karierze zawodowej to nieustanny rozwój i poszerzanie kompetencji, praca pełna pasji i zaangażowania. To tysiące wdzięcznych pacjentów, którym Pani i zespół uratowaliście życie, zdrowie i otaczacie opieką każdego dnia. Dla początkujących lekarzy jest Pani mentorem i wzorem do naśladowania. Pani spokój, opanowanie i profesjonalizm są wizytówką Oddziału Kardiologii.

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie od ponad 30 lat działa jeden z najlepszych w województwie Oddziałów Kardiologii. Aktualnie na Oddziale jest 45 łóżek. Średniorocznie na Kardiologii leczonych jest ok. 3700 pacjentów, a przy wykorzystaniu kardioangiografu wykonywane są następujące zabiegi: koronarografia – 1700, angioplastyka wieńcowa – 1000, w tym w ostrych zawałach serca ok. 860, ablacje – 250, wszczepianie rozruszników serca (różne rodzaje: VVI, DDD, CRT-P, ICD, CRT-D) – 440.

Przypomnijmy, w listopadzie 1993 roku nastąpiło otwarcie Oddziału Kardiologicznego "D". Zwiększył on zaplecze łóżkowe, a nade wszystko specjalistyczne zaplecze diagnostyczne. Ordynatorem oddziału po przeprowadzonym konkursie została dr Elżbieta Zinka, zastępcą ordynatora lek. z II stopniem specjalizacji w chorobach wewnętrznych - Sławomir Strzałkowski. W 1994 roku powstał Ośrodek Wszczepiania Rozruszników. Rozpoczęto także wykonywanie echokardiografii z Dopplerem, a rok później z kolorowym Dopplerem. W 2001 roku, po zakupieniu angiografu, wykonano pierwszą koronarografię. We wrześniu 2001 miała także miejsce pierwsza angioplastyka wieńcowa, a miesiąc później wykonano pierwszą plastykę wieńcową w świeżym zawale. W roku 2005 wykonano pierwsze wszczepienie stymulatora ICD, pierwsze badanie elektrofizjologiczne oraz pierwszą ablację.

Choroby układu krążenia są wymieniane wśród najczęściej występujących przyczyn umieralności Polaków. W 2018 r. w województwie zachodniopomorskim odnotowano ogółem 18 557 zgonów, z czego z powodu chorób układu krążenia zmarło 8 005 osób (43,1%). Wśród osób powyżej 65. roku życia choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią ponad 53% wszystkich zgonów.