"> Szpital Wojewódzki w Koszalinie Przyjazny Mamom Rh- - Szpital Wojewódzki Koszalin

Szpital Wojewódzki w Koszalinie Przyjazny Mamom Rh-

Aktualności 18 listopada 2022

Trwa ogólnopolska kampania "Przyjaźni Mamom Rh-". Szpital Wojewódzki w Koszalinie jest wśród placówek "Przyjaznych Mamom Rh-", które wspierają pacjentki wymagające leczenia profilaktycznego w zakresie konfliktu serologicznego. Celem nadrzędnym kampanii jest stworzenie Sieci Placówek Przyjaznych Mamom Rh- oraz zwiększenie świadomości na temat konfliktu serologicznego i jego konsekwencji.

Jesteś w ciąży? Pamiętaj, by między 21. a 26. tygodniem ciąży wykonać test na obecność przeciwciał anty-Rh. Być może będzie konieczne leczenie profilaktyczne. Ważne jest, by szybko reagować!

  • Zapraszamy do naszej Poradni przyszpitalnej te mamy, które są przed 26. tygodniem ciąży, przeszły test i wymagają leczenia profilaktycznego w zakresie konfliktu serologicznego. – mówi dr n. med. Przemysław Kaczanowski, Koordynator Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

Pacjentki, które muszą skorzystać z leczenia profilaktycznego, powinny zgłosić się do Poradni Położniczo – Ginekologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie; kontakt telefoniczny: 94 34 88 500.

Konflikt serologiczny pojawia się, gdy kobieta w ciąży zaczyna wytwarzać przeciwciała odpornościowe skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych płodu, znajdującego się w jamie macicy. Sama niezgodność serologiczna pomiędzy partnerami: np. kobieta z grupą krwi Rh(-) i mężczyzna z grupą krwi Rh(+) nie wywołuje jeszcze konfliktu serologicznego. Konflikt serologiczny najczęściej powstaje u ciężarnych w obrębie grup krwi Rh. Jeśli matka ma grupę Rh(-), a ojciec dziecka ma grupę krwi Rh(+), to występuje między nimi tzw. zestawienie konfliktowe. Jeśli ich dziecko odziedziczy grupę krwi po matce – konflikt serologiczny w zakresie czynnika Rh nie wystąpi. Natomiast jeśli odziedziczy grupę krwi po ojcu (prawdopodobieństwo 50-60%), może dojść do konfliktu serologicznego.

Konflikt serologiczny może mieć bardzo groźne konsekwencje dla płodu i noworodka. Wynikiem konfliktu serologicznego jest choroba hemolityczna. Objawia się ona niedokrwistością o różnym nasileniu, która może prowadzić do niewydolności krążenia i obrzęku płodu, a także żółtaczki hemolitycznej u noworodka.

Jakie badania powinna wykonać kobieta, aby sprawdzić, czy jest zagrożona ryzykiem wystąpienia konfliktu serologicznego? Przede wszystkim należy wykonać badanie grupy krwi. Badania powinni wykonać matka i ojciec – dzięki temu można sprawdzić, czy pomiędzy partnerami występuje tzw. zestawienie konfliktowe. Kolejnym badaniem jest odczyn Coombsa, który sprawdza, czy w organizmie matki znajdują się przeciwciała przeciwkrwinkowe groźne dla płodu. Te badania pozwolą ocenić ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego. Badanie grupy krwi i obecności przeciwciał wykonuje się rutynowo u każdej ciężarnej na początku ciąży.

Należy pamiętać o tym, że jeśli podczas pierwszej ciąży dojdzie do konfliktu serologicznego, to z dużym prawdopodobieństwem nie będzie miał on wpływu na dziecko (zakładając, że to konflikt w obrębie grup krwi Rh), a nasilenie choroby hemolitycznej będzie niewielkie (często niewymagające leczenia). Inaczej jest w kolejnych ciążach. Ryzyko zwiększa się, gdy kobieta wcześniej poroniła, jest w ciąży pozamacicznej oraz w takich przypadkach, jak: krwawienia, odklejenie łożyska, czy inwazyjne zabiegi prenatalne.

Dawniej, gdy medycyna nie była jeszcze tak wyspecjalizowana, a profilaktyka tak rozwinięta, występowanie choroby hemolitycznej było częste. Badania dowodzą, że ta choroba dotykała 1 noworodka na 170 porodów. Obecnie osiągnięto niebywały sukces – liczba przypadków choroby hemolitycznej spadła do 1 na 20 tysięcy noworodków. Szacuje się, że kobiet objętych najczęściej występującym typem konfliktu serologicznego (czyli tym zachodzącym w obrębie grup Rh), jest ok. 15% w populacji.

Materiał został przygotowany na podstawie informacji opracowanych pod względem medycznym przez dr n. med. Hannę Szwedę, specjalistę ginekologii i położnictwa, pochodzących ze strony http://konfliktserologiczny.pl/ - pod tym adresem można znaleźć więcej szczegółów na temat poruszonej problematyki