Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Aktualności 05 kwietnia 2024

W Światowym Dniu Zdrowia i Dniu Pracownika Służby Zdrowia

pragnę złożyć Wszystkim Lekarzom, Pielęgniarkom i Położnym, Ratownikom Medycznym, Diagnostom, Fizjoterapeutom, Opiekunom, Sanitariuszom oraz pozostałym Pracownikom
wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia pracę na rzecz drugiego człowieka. Dziękuję za ogromny trud, wielkie serce, niekończące się pokłady cierpliwości i sił, jakie wkładacie w codzienne niesienie pomocy naszym pacjentom. Niech Wasza codziennie praca zostanie doceniona a życzliwość i serdeczność pacjentów towarzyszy Wam każdego dnia.

Piotr Sołtysiński

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Załączniki: