Światowy Dzień Chorego 2024

Aktualności 09 lutego 2024

Szanowni Pacjenci, Personel Szpitala

W dniu 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. Święto to zostało ustanowione po to, aby uwrażliwić ludzi na potrzeby człowieka chorego i cierpiącego a rodziny napełnić otuchą, dodać wsparcia i zrozumienia podczas opieki nad bliskimi, którzy zmagają się z chorobą.

Z tej okazji życzę wszystkim Pacjentom Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie a także wszystkim chorym i cierpiącym szybkiego powrotu do zdrowia i wytrwałości w walce z chorobą. Życzę Wam, abyście na swojej drodze spotykali osoby życzliwe, pełne empatii oraz przynoszące ulgę w codziennym trudzie. Niech każdy nowy dzień przynosi nadzieję, a pomoc z naszej strony oraz opieka najbliższych sprzyja wyzdrowieniu.

Składam wyrazy uznania i wdzięczności Personelowi medycznemu - lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, diagnostom, technikom, opiekunom i wszystkim pracownikom Szpitala, którzy z oddaniem zajmują się chorymi.

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i codzienny trud wkładany w ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Niech pogoda ducha zawsze Wam towarzyszy!

Piotr Sołtysiński

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

im. Mikołaja Kopernika

w Koszalinie