Ranking Szpitali 2018

Aktualności 13 lipca 2018

W kwietniu 2018 r. Szpital wziął udział w „Rankingu Szpitali 2018”, który został przeprowadzony w oparciu o ankiety dedykowane poszczególnym oddziałom.
Oceniane było to, co dla pacjentów najważniejsze: - zakres diagnostyki, która jest dostępna w szpitalu, - liczbę wykonywanych procedur leczniczych, - współczynnik zakażeń pooperacyjnych, - liczbę łóżek i sal operacyjnych, - działania jakościowe, - działania dodatkowe podejmowane na rzecz pacjentów. „Ranking Szpitali 2018” został opracowany przez Wydawnictwo Termedia i czasopismo „Menedżer Zdrowia" na zlecenie tygodnika „Wprost". Wysłano ponad 2 tys. zaproszeń do udziału w rankingu. Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównane z danymi pochodzącymi z Narodowego Funduszu Zdrowia Klasyfikacja w rankingu:

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – 13 miejsce

 • Liczba resekcji nowotworów przełyku – 9 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów żołądka – 22 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów wątroby – 13 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów okrężnicy – 11 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów odbytnicy – 12 miejsce
 • Liczba resekcji nowotworów trzustki – 17 miejsce

Oddział Urologii – 13 miejsce w rankingu

 • Leczenie kamicy układu moczowego – 2 miejsce
 • Zabiegi endoskopowe – 13 miejsce
 • Duże operacje urologiczne – 21 miejsce
 • Małe zabiegi urologiczne – 13 miejsce

Oddział Okulistyki – 16 miejsce

 • Odwarstwienie siatkówki – 23 miejsce
 • Jaskra – 24 miejsce
 • Zaćma – 23 miejsce

Oddział Laryngologii – 23 miejsce

 • Otologia – 23 miejsce
 • Ryngologia – 23 miejsce
 • Laryngologia – 19 miejsce
 • Nowotwory głowy i szyi – 31 miejsce

Oddział Kardiologii – 24 miejsce w rankingu

 • Ablacja – 16 miejsce
 • Angioplastyka – 17 miejsce
 • Elektrokardiologia (ze względu na liczbę zabiegów) – 19 miejsce
 • Elektrokardiologia (ze względu na liczbę punktów) – 16 miejsce
 • Kardiologia inwazyjna (ze względu na liczbę zabiegów – 17 miejsce
 • Elektrokardiologia (ze względu na liczbę punktów) – 20 miejsce
 • Implantacje kardiowerterów – defibrylatorów – 25 miejsce
 • Angioplastyka wieńcowa w OZW – 15 miejsce
 • Implantacje stymulatorów serca – 14 miejsce