Prawie 2 miliony złotych od Wojewody Zachodniopomorskiego dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Aktualności 30 maja 2022

Szpital Wojewódzki w Koszalinie otrzymał prawie 2 miliony złotych od Wojewody Zachodniopomorskiego. W sobotę (28.05) w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę w tej sprawie podpisali Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Andrzej Kondaszewski. W uroczystości wziął też udział Paweł Szefernaker, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Czesław Hoc, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie znalazł się wśród podmiotów leczniczych, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa w ramach walki z COVID-19 (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Przyznane fundusze zostaną wykorzystane na inwestycję w diagnostykę i leczenie pacjentów z całego regionu.

Dzięki wsparciu Szpital Wojewódzki w Koszalinie będzie mógł zakupić aparat USG ECHO; przenośny aparat USG, 4 inkubatory, 10 kardiomonitorów, stację monitorującą, respirator, centralę kardiomonitorów intensywnego nadzoru, defibrylator dwufazowy, łóżko pediatryczne oraz system do dekontaminacji pomieszczeń (gazową formą nadtlenku wodoru).

Sprzęt trafi na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, ale też m. in. na Oddział Kardiologii, który zostanie doposażony w aparat USG ECHO i na Oddział Dziecięcy, gdzie m. in. trafi aparat USG.

Sprzęt zostanie zakupiony do końca tego roku, po przeprowadzeniu stosownych procedur przetargowych.

Najdroższe spośród planowanych do zakupu urządzeń to aparat USG ECHO, którego koszt jest szacowany na ok. 700 tys. złotych. To sprzęt niezbędny do skutecznego diagnozowania pacjentów. Dodajmy, że najstarszy aparat na Oddziale jest z 2007 roku, najnowszy – z 2010. Ten sprzęt jest już w znacznym stopniu wyeksploatowany. Pracownia Echo Oddziału Kardiologii wykonuje rocznie ok. 3000 badań i jest jedyną pracownią dla pacjentów Oddziału Kardiologii i wszystkich pozostałych oddziałów w Szpitalu. Badania przy użyciu tego rodzaju aparatu są również wykonywane u pacjentów z SARS-CoV-2 z powikłaniami z zakresu układu krążenia i oddychania.

  • Profilaktyka, diagnostyka i leczenie pacjentów z COVID-19 oraz z powikłaniami wynikającymi z przebytej choroby są prowadzone na różnych oddziałach naszego Szpitala – mówi Andrzej Kondaszewski, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - Stąd konieczność doposażenia w nowy sprzęt medyczny różnych komórek szpitalnych. Ze względu na ogromną liczbę pacjentów z regionu, którą obsługujemy w skali roku, sprzęt medyczny jest mocno eksploatowany i co jakiś czas wymaga wymiany i uzupełnienia. Chcę bardzo podziękować Panu Wojewodzie oraz tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do wsparcia naszego Szpitala. Ta inwestycja z pewnością przełoży się na poprawę jakości prowadzonych badań i leczenia pacjentów – podkreślił Dyrektor Andrzej Kondaszewski.