Pomoc medyczna w sylwestrowo – noworoczny weekend

Aktualności 29 grudnia 2022

Gdzie zwrócić się po pomoc medyczną w Koszalinie w sylwestrowo – noworoczny weekend? Kiedy zgłosić się do SOR, a kiedy do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej? Wyjaśniamy szczegóły. Warto poświęcić chwilę i zapoznać się z tymi zasadami, by – w razie potrzeby - zgłosić się do właściwego punktu przyjęć.

Najważniejsza zasada: Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, gdy zagrożone jest ich życie, nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 dnia danego do godziny 8 dnia następnego. Tym samym w tym roku w weekend sylwestrowo – noworoczny NiŚOZ jest udzielana od godziny 18 w piątek 30 grudnia do godziny 8 w poniedziałek 2 stycznia. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane są bez skierowania.

Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Chałubińskiego 7, w Pawilonie Dziecięcym. Natomiast świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dorosłych realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7, w budynku "C", w którym działają Poradnie Specjalistyczne.

Kontakt telefoniczny:

 • dzieci i młodzież: 94 34 88 536 94 34 88 537 tel. kom. 519 010 067

 • dorośli: rejestracja 94/ 34 88 982 gabinet pielęgniarek 94/ 34 88 270 gabinet lekarski 94/ 34 88 490

WAŻNE:

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w każdej przychodni, która udziela takiej pomocy (w całej Polsce), może wezwać lekarza lub pielęgniarkę do domu (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy) albo skonsultować się z lekarzem przez telefon w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) W SOR udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do SOR pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Ze świadczeń SOR ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

W SOR nie odbywają się przyjęcia osób skierowanych na leczenie szpitalne w trybie planowym.