Otwarcie Pracowni Endoskopowej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Aktualności 28 czerwca 2021

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie 28 czerwca br. została oficjalnie otwarta Pracownia Endoskopowa. Modernizacja Pracowni Endoskopowej została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 o nazwie: "Modernizacja oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie" - Przebudowa i doposażenie infrastruktury: Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz Modernizacja Pracowni Endoskopowej.

Na potrzeby Pracowni zostały zmodernizowane pomieszczenia po blokach operacyjnych przeniesionych do innego budynku. Realizacja trwała od kwietnia do grudnia minionego roku. W kolejnych miesiącach trwało przygotowanie i wyposażanie pomieszczeń.

  • Ta inwestycja to część dwóch dużych projektów, które zostały zrealizowane z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego – ich łączna wartość wynosi ok. 40 milionów złotych – podkreśla Andrzej Kondaszewski, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - W ramach tych projektów zmodernizowaliśmy również Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, Dział Żywienia, tuż przed otwarciem jest jeszcze zmodernizowany Pawilon Dziecięcy.

  • Chciałbym podziękować za wsparcie i zaangażowanie ze strony Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – zwłaszcza Pana Marszałka Olgierda Geblewicza i Pana Wicemarszałka Tomasza Sobieraja. Bez tego realizacja nie doszłaby do skutku. Podziękowania składam również senatorowi Stanisławowi Gawłowskiemu, który przewodniczy Radzie Społecznej Szpitala – mówi Dyrektor Andrzej Kondaszewski. - Nowa Pracownia Endoskopowa to bardzo nowoczesny obiekt wyposażony na najwyższym poziomie. Pozwoli reagować na problemy zdrowotne, które można przy pomocy endoskopii przeprowadzić w mało inwazyjny sposób. Pozwoli to na szybszą diagnostykę i skrócenie pobytu pacjenta w Szpitalu oraz na bezpieczniejsze leczenie chorych. Pracownia będzie służyć przede wszystkim pacjentom Szpitala, ale będziemy też starali się prowadzić leczenie ambulatoryjne dla innych pacjentów.

Dodajmy, że średnio w roku w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie wykonuje się 2.700 badań endoskopowych.

W Pracowni są trzy nowocześnie wyposażone gabinety zabiegowe, sala wybudzeń, zaplecze techniczne oraz zaplecze administracyjno - socjalne. Całość zajmuje ok. 250 m kw. W ramach inwestycji wymieniono m. in. posadzki, okładziny ścienne, instalacje elektryczne oraz teletechniczne, stolarkę drzwiową. Zakupiono także nowoczesny sprzęt medyczny.

  • Jest tu sala zabiegowa dostosowana do wykonywania procedur endoskopowych w znieczuleniu ogólnym oraz dwa gabinety, w których wykonywane są badania przewodu pokarmowego, to gabinet kolonoskopii i gabinet gastroskopii – tłumaczy Mirosława Kierkosz, lekarz gastrolog i koordynator Pracowni Endoskopowej. - Zyskaliśmy bardzo nowoczesny sprzęt endoskopowy, który pozwala na wykonywanie procedur medycznych w pełnym komforcie bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu. Posiadamy również nowoczesny zestaw do ultrasonografii endoskopowej, który pozwala rozpoznawać zmiany nowotworowe w przewodzie pokarmowym na bardzo wczesnym etapie.

  • Aby stworzyć pacjentowi maksimum komfortu, wydzieliliśmy pomieszczenie, w którym pacjent może przygotować się do kolonoskopii. Gabinet kolonoskopii wyposażyliśmy również w aparaturę umożliwiającą wykonywanie badania w znieczuleniu ogólnym. Wiemy, że jest to badanie, któremu nie każdy jest w stanie się poddać w znieczuleniu miejscowym, dajemy więc szansę naszym pacjentom na wykonanie tego badania – dodaje doktor Mirosława Kierkosz.

W otwarciu Pracowni Endoskopowej uczestniczył Wicemarszałek Województwa Tomasz Sobieraj. - Cieszę się ogromnie, że nasz Szpital się modernizuje. Cieszę się również, że uczestniczymy w tym finansowo, z korzyścią dla mieszkańców Koszalina, a także całego regionu - mówił Wicemarszałek Tomasz Sobieraj. - To wielka radość, ale też wielki obowiązek pomocy Szpitalowi, który czynimy, mam nadzieję, że w sposób wystarczający i właściwy. O prócz tego podpisaliśmy dziś umowę na kolejne pół miliona złotych na dostosowanie pomieszczeń w SOR, w którym ma stanąć tomograf komputerowy - nowoczesny sprzęt, który trafi do naszego SOR – dodał Wicemarszałek; umowę z Wicemarszałkiem podpisał przed konferencją Dyrektor Szpitala Andrzej Kondaszewski.

Tomograf zostanie przekazany z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej w SOR wraz z nowym sprzętem usprawni pracę Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

  • Od wielu lat dość systematycznie na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jest coś albo otwierane po modernizacji, albo są to zupełnie nowe obiekty – mówił również na otwarciu Pracowni Endoskopowej przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Stanisław Gawłowski. - Nie byłoby tych wszystkich rzeczy, gdyby nie wielka determinacja Pana Dyrektora Kondaszewskiego. To nie jest łatwe zarządzać tak skomplikowanym organizmem, jakim jest Szpital w Koszalinie, wielooddziałowy, specjalistyczny. Tu trafiają najtrudniejsze przypadki z całego regionu. Na to nakłada się niedofinansowanie służby zdrowia w Polsce - ciągle jest za małopieniędzy w stosunku do potrzeb. Mimo to przez te wszystkie lata w Szpital Wojewódzki w Koszalinie zainwestowano blisko 400 milionów złotych.

Wykonawcą inwestycji (modernizacji Pracowni Endoskopowej) była firma PROVISION Sp. z o.o. Rumia.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie i Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz środków własnych Szpitala.

Całkowity koszt projektu to 3 522 421,35 zł, w tym: - roboty budowlane i przygotowanie projektu to 1 473 394,07 zł; - wyposażenie i sprzęt medyczny to 2 049 027,28 złotych.

Źródła finansowania: - EFFR, czyli fundusze UE (za pośrednictwem Marszałka Województwa) – 2 784 303,42 zł; - Budżet Państwa – 348 037,95 zł; - Środki własne – 390 079,98 zł w tym: dotacja UWZ, czyli Urząd Marszałkowski – 58 530,05 zł; dotacja Urząd Miejski Koszalin – 23 898,10 zł; środki Szpitala – 307 651,83 złotych.

FOT. SWK