Oddział Onkologii i Chemioterapii po modernizacji. Oficjalne otwarcie

Aktualności 12 lutego 2024

W poniedziałek 12 lutego odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego Oddziału Onkologii i Chemioterapii z udziałem Marszałka Olgierda Geblewicza i Wicemarszałka Tomasza Sobieraja oraz Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Senatora Stanisława Gawłowskiego. W otwarciu uczestniczył również personel Szpitala.

13 milionów złotych - tyle wyniósł koszt generalnego remontu wraz z wyposażeniem Oddziału Onkologii i Chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Szpital sięgnął po specjalną pulę unijnych środków dedykowanych działaniom naprawczym wynikającym z pandemii COViD-19. Realizacja projektu była możliwa dzięki pełnemu finansowaniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał na ten cel specjalne unijne fundusze REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

– W ten Oddział zainwestowaliśmy sporo funduszy. W całości to środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja inwestycji to poprawienie warunków dla pacjentów. Teraz w każdej sali jest węzeł sanitarny, a tego wcześniej nie było. Oddział został doposażony w nowy sprzęt. Pozostaje życzyć, aby personelowi dobrze się pracowało na rzecz pacjentów – podkreślił Dyrektor Szpitala Piotr Sołtysiński.

Było to drugie podejście koszalińskiej placówki do środków REACT-EU. W październiku 2023 roku lecznica - wykorzystując 4 mln zł - otworzyła zmodernizowaną pracownię hemodynamiki na Oddziale Kardiologicznym.

– Każda inwestycja w ochronę zdrowia cieszy, każda inwestycja jest potrzebna. Nigdy tylko nie wiemy, kiedy i komu z nas. Tak się składa, że ostatni rok, z przyczyn osobistych, byłem na tego typu oddziałach, i wiem, w jakim szczególnym okresie życia człowiek się wówczas znajduje. Tutaj mamy połączenie nowoczesnego sprzętu i godnych warunków dla pacjentów, ale i dla specjalistów, którzy na co dzień zajmują się naszymi bliskimi. To kolejna inwestycja, którą oddajemy w tym szpitalu i już myślimy o kolejnych. Podziękowania należą się personelowi, który jest dla nas największym dobrem i atutem. Możemy coraz więcej tworzyć z wykorzystaniem różnych funduszy, ale bez personelu ten sprzęt nie będzie leczył. Dziękuję Wam za ciężką, tytaniczną pracę, dziękuję w imieniu Zarządu Województwa i mieszkańców – powiedział Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz.

O inwestycji Na Oddziale Onkologii i Chemioterapii są aktualnie 23 łóżka dla pacjentów. Modernizacja Oddziału poprawiła stan techniczny pomieszczeń, a także umożliwiła zagospodarowanie niewykorzystanej dotąd przestrzeni, m. in. część poddasza. Do wyremontowanego Oddziału zakupiony został sprzęt medyczny, m. in. aparaty EKG, defibrylator, inhalatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry wózki inwalidzkie, szafki przyłóżkowe, rowery rehabilitacyjne.

– Cyklicznie spotykamy się i pokazujemy nowe inwestycje w tym Szpitalu oraz w Szpitalu Przeciwgruźliczym. Inwestujemy tu dziesiątki milionów, tym razem to był 13 milionów ze specjalnego Programu Unijnego REACT-EU. Te środki w 100 procentach pozwoliły zrealizować inwestycję. Dzięki tym pieniądzom udało się wyremontować i wyposażyć Oddział. Nowy sprzęt oraz lepsze warunki na pewno poprawią komfort hospitalizacji pacjentów, ale też komfort pracy lekarzy i pielęgniarek. Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że o tym, czy oddział istnieje, decydują lekarze i pielęgniarki, czy jest ich wystarczająco wielu, by zapewnić bezpieczeństwo i pracę oddziału. Bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście – mówił Wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

– To radosny dzień dla personelu i dla pacjentów. Wiemy, jak wyglądała sytuacja w pandemii i jakie znaczenie miały warunki dla pacjentów. Dziś niezmiernie się cieszymy z tego, co mamy tutaj, na wyremontowanym Oddziale. Szczególne podziękowania należą się dla Pani Oddziałowej Doroty Fenkanin – dzięki niej te sale i korytarze wyglądają tak, jak wyglądają. Zyskaliśmy wiele. Mamy m.in. dwie izolatki z prawdziwego zdarzenia, ze śluzą, dla pacjentów w ciężkich stanach. Jest jedna sala separatka. Każda sala jest zaopatrzona w węzeł sanitarny, są prysznice, jest odpowiednia łazienka dla osób niepełnosprawnych. Jest też pokój dla psychologa, na indywidualne rozmowy. Jest też liczny nowy sprzęt, który będzie nam pomocny w pracy, także sprzęt do aktywności ruchowej pacjentów – przyznała p.o. Koordynatora Oddziału Onkologii i Chemioterapii lek. med. Hanna Symonowicz.

Projekt związany jest ze zwiększeniem dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie leczenia chorób onkologicznych. Wynika to z aktualnie utrzymujących się wskaźników epidemiologicznych oraz demograficznych dla woj. zachodniopomorskiego, jak i dla reszty kraju.

W Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 jednym z wymienionych celów strategicznych jest rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin. Zgodnie ze Strategią (NSO) modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych jest jednym z działań, które mają poprawić organizację systemu opieki onkologicznej.

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W latach 2017-2019 były przyczyną 22,3% ogółu zgonów mieszkańców województwa (24,5% zgonów mężczyzn i 19,9% zgonów kobiet) i są to odsetki nieco niższe niż w całej Polsce (odpowiednio 24,5%, 26,0% i 22,8%).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu ogółu nowotworów mieszkańców woj. zachodniopomorskiego wynosił 258,2 na 100 tys. ludności i jest on wyższy od ogólnopolskiego o 5,1%. Nowotwory złośliwe najbardziej zagrażają życiu mieszkańców powiatów kamieńskiego i koszalińskiego – poziom umieralności jest w nich o około 21% wyższy niż przeciętny dla całego kraju.

W zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa zachodniopomorskiego prognozuje się, że we wszystkich powiatach województwa zachodniopomorskiego należy oczekiwać wzrostu (mniejszego lub większego) współczynników zgonów, co jest związane ze starzeniem się populacji. Największa wartość współczynnika zgonów jest przewidywana dla powiatu m. Świnoujście (tutaj będzie odnotowany jeden z największych wzrostów tego wskaźnika), m. Koszalin, m. Szczecin.

Projekt inwestycyjny zrealizowany przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie prowadzi do wspierania działań adekwatnych do potrzeb regionu i jednostki i jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego i onkologicznego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

– Dziś słowo dziękuję musi paść wielokrotnie – mówił Senator i Przewodniczący Rady Społecznej koszalińskiego Szpitala Stanisław Gawłowski. – Chcę przekazać podziękowania na ręce osób z zewnątrz, które dbają o ten szpital – Panom Marszałkom. Samorząd województwa to jedyny samorząd, który wspiera ten szpital. Wielu mówi, deklaruje, ale jak przychodzi co do czego, to tylko Marszałek potrafi sięgnąć po pieniądze, żeby temu szpitalowi, największemu w tej części województwa, pomóc. 13 mln to ogromne pieniądze, ale wiemy, że nie są wystarczające, gdyż potrzeb jest wiele. Świat się zmienia, technologia się zmienia i oczekiwania ludzi się zmieniają. Jako społeczeństwo starzejmy się i wszyscy będziemy potrzebowali pomocy medycznej. Rola tego szpitala jest szczególna – kontynuował Senator, który dołączył również podziękowania dla personelu: - Nigdy tego nie zrozumiem, dlaczego ktoś w emocjach może powiedzieć coś złego o ludziach pracujących w szpitalu. Ludzie pracujący w szpitalu zasługują na szczególny szacunek. Oni wypełniają swoją rolę na 500, a nawet na 1000 procent. Dziękuję to za mało, by wyrazić uznanie dla Waszego trudu – dodał.

Dane statystyczne 2023 rok – koszalińska onkologia w liczbach

 1. Oddział Onkologii i Chemioterapii – 3592 leczonych
 2. Oddział Dzienny Chemioterapii – 6928 leczonych
 3. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – 2722 leczonych
 4. Przychodnia Onkologiczna Orla: Razem Poradnie: 16997 (wizyt) w tym
  • PONO (Poradnia Onkologii Ogólnej) - 13990 wizyt
  • POCH (Poradnia Chirurgii Onkologicznej) - 2764 wizyty
  • PMPA (Poradnia Medycyny Paliatywnej) - 70 wizyt
  • BGEN (Badania Genetyczne) - 173 wizyty Pracownia Mammografii - 4102 wykonanych badań.

Rozwój koszalińskiej onkologii Przypomnijmy, w lipcu 2001 roku, w ramach struktury Oddziału Wewnętrznego A, został oficjalnie otwarty Pododdział Chemioterapii Onkologicznej. Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia była m.in. obecnie p.o. Koordynatora Oddziału lek. med. Hanna Symonowicz, która wówczas kierowała istniejącą przy Szpitalu Przychodnią Onkologiczną.

Kolejny przełomowy rok to 2007, kiedy po pożarze z 2005 roku na terenie Szpitala, został otwarty wyremontowany Oddział Onkologii (wcześniej funkcjonował jako: Oddział Wewnętrzny „A” z Pododdziałem Chemioterapii Onkologicznej oraz Oddział Wewnętrzny „B” z Pododdziałem Chemioterapii Hematoonkologicznej).

Rozwijając Oddział Chirurgiczny w kierunku zabiegów onkologicznych oraz dzięki uzyskaniu specjalizacji z chirurgii onkologicznej przez chirurgów pracujących w oddziale uchwałą Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w listopadzie 2005 r. oddział zmienił nazwę na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej. Od 1 stycznia 2012 roku, po podziale Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej, powstał samodzielny Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej.

Dodajmy, że wcześniej – w 2011 roku nastąpiło otwarcie Międzynarodowego Centrum Onkoterapii Euromedic. Dwa lata później, w 2013, to czas otwarcia Pracowni Gamma Kamery.

Rok 2017 to otwarcie Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego po modernizacji. Oddział Dzienny Chemioterapii służy pacjentom z rozpoznaną chorobą nowotworową i przeznaczony jest do leczenia systemowego w trybie ambulatoryjnym, czyli dziennym i niewymagającym noclegu związanego z leczeniem. Szpital ściśle współpracuje z Międzynarodowym Centrum Onkologii AFFIDEA (radioterapia), co umożliwia leczenie skojarzone z zastosowaniem radiochemioterapii.