Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 4 kwietnia będzie w Szpitalnej Izbie Przyjęć

Aktualności 25 marca 2024

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 4 kwietnia nadal będzie działać w Szpitalu, ale w innym budynku. Mianowicie w Izbie Przyjęć Ogólnej – tu od 4 kwietnia należy kierować się po pomoc. Przypomnijmy, dotąd Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna działała na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Chałubińskiego 7 w Koszalinie, ale w budynku Poradni Specjalistycznych.

Co ważne – bez zmian pozostaje miejsce realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia; w tych sprawach nadal należy zgłaszać się w Pawilonie Dziecięcym.

Przypomnijmy zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy do godziny 8 następnego dnia roboczego. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i są udzielane bez skierowania.

Telefony pozostają bez zmian.

Kontakt telefoniczny dla dorosłych:

rejestracja 94/ 34 88 982;

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla Dzieci: tel. 94 34 88 536 i 537; 519 010 067