Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Aktualności 12 maja 2021

Z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarek i Położnych życzę Wam aby codzienny trud i zaangażowanie w opiekę nad pacjentami budził w Was dumę i satysfakcję.

Życzę Wam również wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości z każdego dnia.

Andrzej Kondaszewski
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
im. M. Kopernika w Koszalinie