Informacja z przetargu

Aktualności 25 października 2018

Informacja z przeprowadzonego w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem powierzchni w celu zainstalowania automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów i drobnych przekąsek.

I Przedmiot najmu
Korytarze, hole w budynkach Szpitala usytuowanych na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 4/7, położonej w obrębie nr 19 miasta Koszalina przy ul. Chałubińskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 67293.Nieruchomość nie jest obciążona.

II. Przeznaczenie przedmiotu najmu
Montaż automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów i drobnych przekąsek.

III. Czas trwania najmu – 5 lat.

IV. Termin złożenia ofert – do 23.10.2018 r. do godz. 09,00.

V. Wpłynęły 3 oferty: 1. KAPELA CAFE Tomasz Kapela, ul. Kwiatowa 12, 75-900 Koszalin 2. Firma Usługowo-Handlowa „ LESPOL ″ Leszek Trusiłło, Konikowo, ul. Przyjaciół 12, 76-024 Świeszyno 3. „ COLIBRI ″ Wilk Piotr, Unieście, ul. Róży Wiatrów 28, 76-032 Mielno.

VI. Po przeprowadzeniu części jawnej w dniu 23.10.2018 r. o godz. 09,30, komisja przetargowa zakwalifikowała do części niejawnej wszystkie złożone oferty.

VII. W części niejawnej komisja przetargowa dokonała szczegółowej analizy ofert i stwierdziła, że spełniają wszystkie wymagania zawarte w Szczegółowych Warunkach Przetargu.

VIII. Wywoławcza stawka netto za wynajem powierzchni w celu zainstalowania automatów do sprzedaży zimnych i gorących napojów i drobnych przekąsek za okres 5 lat wynosiła 90.000,00 zł.

IX. Przetarg na wynajem powierzchni wygrała firma: „ COLIBRI ″ Wilk Piotr, Unieście, ul. Róży Wiatrów 28, 76-032 Mielno

X. Wysokość czynszu najmu zaproponowana przez firmę „ COLIBRI ″ – 317.700,00 zł netto za okres 5 lat.

Koszalin, 24.10.2018 r.
Przewodniczący Komisji Hanna Szlachta