Informacja o realizacji zadania prewencyjnego – PZU S.A.

Aktualności 08 lipca 2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie zrealizował zadanie prewencyjne polegające na zakupie środków ochrony osobistej dla personelu Szpitala, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 w ramach Umowy prewencyjnej i wykorzystania środków z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.

Ze środków tych Szpital zakupił kombinezony ochronne typu Tyvek o wartości 20 000,00 zł. z przeznaczeniem dla personelu.

W imieniu całego personelu Szpitala serdecznie dziękujemy PZU S.A. za wsparcie i okazaną pomoc w tym niezwykle trudnym dla nas czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.