Dyrektorzy z Oddziału NFZ z wizytą w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Aktualności 11 sierpnia 2023

Na zaproszenie p.o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Rajmunda Rajewskiego, placówkę wizytowali w czwartek (10 sierpnia br.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Paweł Kurzak oraz jego Zastępczyni ds. medycznych – Franciszka Siadkowska.

Wizyta była długa i owocna. Wystarczy wskazać, że trwała od godzin porannych aż do popołudniowych. Czas ten dyrektorzy z NFZ spędzili nie tylko na spotkaniu z kadrą kierowniczą administracji placówki, ale także na obchodzie po niemal całym Szpitalu i jego oddziałach, gdzie mieli okazję spotkać się i porozmawiać z tzw. białym personelem, w tym z kierownictwem poszczególnych oddziałów.

  • Nasi goście, choć dobrze znają nasz Szpital, chcą go obejrzeć, by zobaczyć, na jakim jesteśmy etapie rozwoju, jaki mamy potencjał, co się u nas aktualnie dzieje, jak wyglądają nasze oddziały, jakie są nasze mocne i słabe strony – mówił po. Dyrektora SWK Rajmund Rajewski, który oprowadzał Dyrektora Pawła Kurzaka oraz Dyrektor Franciszkę Siadkowską.

  • Możecie być pewni, że możecie liczyć na nasze wsparcie – moje i Pani Dyrektor, na wsparcie NFZ – mówił podczas spotkania z administracją Dyrektor Paweł Kurzak.

Podczas spotkania wybrzmiał największy aktualny problem placówki – to brak kadry, zwłaszcza pielęgniarskiej, co z kolei przekłada się na problemy w organizacji pracy na szpitalnych oddziałach.

Poruszono również kwestię wynagrodzeń dla pracowników i realizacji zapisów ustawowych. – Zostało przygotowane zarządzenie w tej sprawie i trwają prace, które pozwolą wypłacić należne wynagrodzenia według kwalifikacji posiadanych. Obecnie szacujemy koszty – mówiła Joanna Szewczyk – Malinowska, Kierownik Działu Personalnego.

Kierujący obecnie Szpitalem Rajmund Rajewski zapewnił o staraniach zmierzających do ponownego uruchomienia czasowo zawieszonego Oddziału Neurologii. - Jesteśmy w trakcie dopinania rozmów z personelem – mówił. – Ponadto chcemy rozszerzyć zakres działalności uruchomionej niedawno Poradni Neurologicznej, by przyjmować pacjentów sześć razy w tygodniu, a dokładniej – przez pięć dni, ale jednego dnia w trybie wydłużonym, na dwie zmiany. Jeżeli chodzi o zawieszony Oddział Chirurgii Naczyniowej – lekarze są gotowi podjąć pracę, problem leży natomiast po stronie braku pielęgniarek. Planujemy rozszerzyć i wzmocnić dodatkowo działalność Poradni Dermatologicznej, w grę wchodzi m. in. uruchomienie tzw. zabiegów lampowych. Jednocześnie jesteśmy w trakcie reorganizacji spowodowanej przeprowadzką, a raczej powrotem na teren Szpitala tych poradni, które w czasie pandemii działały w innym miejscu, przy ul. Słowiańskiej. Trwa ponadto modernizacja Oddziału Onkologii oraz prace remontowe na Oddziale Kardiologii, gdzie zostanie wkrótce uruchomiony nowy kardioangiograf oraz zostanie również wstawiony nowy aparat do ablacji. Liczymy, że jesienią Kardiologia ruszy pełną parą po remoncie.

Szefowie z NFZ zwiedzili m. in. wyremontowany Pawilon Dziecięcy, a w nim oddziały dziecięce - począwszy od Izby Przyjęć i SOR Dziecięcego, poprzez Chirurgię, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej, a kończąc na Poradni Stomatologicznej dla Osób Niepełnosprawnych, która także działa w Pawilonie Dziecięcym. Dyrektor Rajmund Rajewski zaprezentował gościom także SOR, którego jest również Koordynatorem, a następnie pokazał Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych (czyli tzw. OIOM), Oddział Dzienny Chemioterapii oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej, następnie Oddział Wewnętrzny, Kardiologię oraz Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, który przeszedł modernizację w najtrudniejszym okresie, bo podczas pandemii; wtedy też udało się doprowadzić remont do końca i uruchomić Oddział na potrzeby walki z covidem.