Księgowej/Księgowego

Dodana: 19-03-2019

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poszukuje kandydatów na stanowisko: Księgowej/ Księgowego- umowa na zastępstwo. Wymagania: - wykształcenie średnie i 4 lata pracy w zawodzie lub wyższe kierunkowe, - znajomość zasad ewidencji księgowej, obowiązujących przepisów.

a ponadto: - umiejętność organizacji czasu pracy, - komunikatywność, - odporność na stres, - umiejętność pracy w grupie oraz dynamizm i kreatywność w działaniu.

Zadania: - prowadzenie Księgi Środków Trwałych Szpitala, - prowadzenie analitycznej ewidencji rzeczowych składników majątku Szpitala, - ewidencja zmian wartości majątku trwałego na podstawie dowodów źródłowych, - sporządzanie tabeli amortyzacyjnej środków trwałych i jej ewidencji, - wycena i rozliczanie spisów inwentaryzacyjnych majątku trwałego w komórkach organizacyjnych, - zakładanie ksiąg inwentarzowych osobom materialnie odpowiedzialnym, Przygotowanie danych do sprawozdań i sprawozdań dotyczących majątku trwałego.

Oferujemy: - stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, - szkolenia i rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie znajdującego się na stronie Szpitala do sekretariatu na adres:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin z dopiskiem „Oferta na stanowisko Księgowej/Księgowego” lub przesłanie na adres email: praca@swk.med.pl

Dokumenty należy przesłać do dnia 26.03.2019r.

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)