Konkurs ofert na wykonywanie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dzieciecej oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Dodana: 07-12-2020

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 ogłasza konkurs ofert na opiekę i samodzielną opiekę lekarską w:

  • Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej
  • Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą w powyżej określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Świadczenia zdrowotne udzielane będą osobom, którym organizator konkursu ma obowiązek, na podstawie zawartych umów, świadczyć usługi zdrowotne.

Czas trwania umowy: po rozstrzygnięciu konkursu – 3 lata. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia z dopiskiem: „Konkurs na ………….…….” Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularz ofert można odebrać w Dziale Personalnym Szpitala.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 239/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w dniu 09.12.2020r., do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, zawiadamia, że: Stosownie do art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210 poz.2135 z późn. zm.) został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie opieki i samodzielnej opieki lekarskiej w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie w następujący sposób: wpłynęło 1 ofert, w tym 1 ważnych, Komisja zdecydowała o przyjęciu oferty nr 1 złożonej przez: lek.med. Maria Krokosz jako spełniającej wymagania konkursu i najkorzystniejszą.

Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)