Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu

Dodana: 23-11-2021

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Dziale Jakości i Marketingu


Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie

- znajomość przepisów prawa obowiązujących w jednostkach ochrony zdrowia,

- znajomość programu MS Office (Word, Exel, PowerPoint),

- biegłe wyszukiwanie informacji w internecie,

- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

- odporność na stres, umiejętność pracy w grupie oraz dynamizm i kreatywność w działaniu,

- samodzielność, asertywność, zaangażowanie w pracę oraz zdolność do wdrażania zmian.


Preferowane:

- wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku: zarządzanie i marketing, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo,

- doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony zdrowia lub związanych z ochroną zdrowia,

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej,

- doświadczenie w zakresie systemów zarządzania jakością


Zadania:

- współudział w kreowaniu polityki Szpitala w zakresie działalności marketingowej i jakościowej,

- czynny udział w przygotowaniu Szpitala do spełniania norm jakościowych i otrzymania certyfikatów potwierdzających jakość wykonywanych świadczeń (akredytacja, ISO, itp.),

- wdrażanie zmian jakościowych,

- opracowywanie rozwiązań, które będą służyły podnoszeniu jakości świadczonych usług,

- inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań upowszechniających działania jakościowe,

- prowadzenie działalności szkoleniowej wśród pracowników,

- współpraca z instytucjami i klientami zewnętrznymi, 

- bieżąca obserwacja i analiza rynku usług medycznych 

- pozyskiwanie nowych klientów (sprzedaż usług medycznych).


Oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

- szkolenia i rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie znajdującego się na stronie Szpitala do sekretariatu na adres: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora w Dziale Jakości i Marketingu” lub przesłanie na adres email: praca@swk.med.pl

Dokumenty należy przesłać do dnia 10.12.2021 r.

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoją kandydaturę i zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych wcześnie danych osobowych.


Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska pracy (pobierz pdf)

Załącznik Nr 5 kwestionariusz (pobierz pdf)