ࡱ> Rzbjbjb3b37YgYg) \D[&]]]]]888V%X%X%X%X%X%X%$#(*f|%88888|%]]&XXX8"]]V%X8V%XXV~$@%]]>Z$ B%+&0[&$T?+.?+%?+%$X888|%|%$4888[&8888?+888888888 c o:ZAACZNIK NR 1 DO SWZ OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy:...............................................................................................................................Adres Wykonawcy:...............................................................................................................................KRS lub inny organ rejestrowy:................................................................................................................................Wojewdztwo:................................................................................................................................NIP, REGON...............................................................................................................................Wielko[ przedsibiorstwa1. mikroprzedsibiorstwo; 2. maBe przedsibiorstwo; 3. [rednie przedsibiorstwo; 4.|adne z powy|szych. (wBa[ciwe podkre[li)Osoby upowa|niona do kontaktuImi i nazwisko & ......................................; Tel. ............................... Adres skrzynki ePUAP.................. Adres e-mail:.......................Osoba/komrka odpowiedzialna za realizacj umowyTel. ............................... Adres e-mail:.......................Nr rachunku bankowego:................................................................................................................................ Oferuj usBug, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunkw Zamwienia: LpPrzedmiot zamwieniaPowierzchnia w m2Cena jedn. netto m2VAT w %Cena jedn. brutto m2Cena netto / 1 miesicCena brutto / 1 miesicI.POMIESZCZENIA NA TERENIE SZPITALA ORAZ PRACOWNIA ORTOPTYKI AL. MONTE CASSINO 131Budynek A pomieszczenia biurowe242,34pomieszczenia archiwum56,152Budynek D pomieszczenia biurowe230,62pomieszczenia archiwum62,163Budynek G parterpomieszczenia biurowe190,89Archiwum3,53I pitropomieszczenia biurowe240,61II pitropomieszczenia biurowe242,16III pitropomieszczenia biurowe230,40poddaszekorytarz60,004Budynek G1 (pomieszczenia konwojentw DziaBu Zaopatrzenia i Transportu)Pomieszczenia socjalne58,695Budynek L Magazyn Techniczno-MedycznyPomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze, klatki schodowe61,41Rampa20,00Pomieszczenia magazynoweparter141,45piwnica155,276Budynek A parterpomieszczenia warsztatw104,59 I pitropomieszczenia biurowe298,87Budynek M (pomieszczenia warsztatw - tleniarze)pomieszczenia biurowo-socjalne41,928KotBownia Gazowa budynek N pomieszczenia techniczne i socjalne176,469Kontener-chBodnia sBu|cy do przechowywania odpadw medycznych - wewntrz1 szt.13,7510Kontener-chBodnia sBu|cy do przechowywania odpadw medycznych - na zewntrz52,1511Kontenery znajdujce si na zewntrz budynkw C , F , J , M 6 szt.1100 l12Tunele pod budynkiem OddziaBu Obserwacyjno-Zakaznego i Kardiologii budynek K oraz Pawilonu Dziecicego budynek Cbudynek K 76,06budynek C 216,2313Budynek Archiwum Medycznegopomieszczenie archiwum37,7314Pracownia Ortoptyki pitro III- pokoje nr 315, 316, 322al. Monte Cassino 1334,17Razem warto[ za 1 miesicLp.Przedmiot zamwieniaPowierzchnia w m2Cena jedn. netto m2 / Jednorazowo w rokuVAT w %Cena jedn. brutto m2 / jednorazowo w rokuCena netto / jednorazowo w rokuCena brutto / jednorazowo w rokuII. $*,.<>^`l S T s  T " L N P HdpD ߼߼߼߼߼߼߼߼߼߼(hOhHhECJOJQJ^JaJnH tH hOhHhECJOJQJ^JaJ hOhHhECJOJQJ^JaJ#hOhHhE5@<CJOJQJ^JhOhHhEOJQJ^J%hOhHhEB*OJQJ^JaJph;,.<>^` d$IfgdO $da$gdO & Fd1$gdO $da$gdO $da$gdO S xxd$IfgdOxkd$$IfFT0/ $:/ -0$:44 FaFytHhES T s xxd$IfgdOxkd$$IfFT0/ $:/ -0$:44 FaFytHhE xxd$IfgdOxkd0$$IfFT0/ $:/ -0$:44 FaFytHhE xxd$IfgdOxkd$$IfFT0/ $:/ -0$:44 FaFytHhE T N xhd$1$IfgdOd$IfgdOxkd`$$IfFT0/ $:/ -0$:44 FaFytHhEN P xxd$IfgdOxkd$$IfFT0/ $:/ -0$:44 FaFytHhEDxxd$IfgdOxkd$$IfFT0/ $:/ -0$:44 FaFytHhE xxd$IfgdOxkd"$$IfFT0/ $:/ -0$:44 FaFytHhE vgvVV$d$Ifa$gdO & Fd1$gdO $da$gdO{kd$$IfFT0/ $:/ - t0$:44 FaFytHhE**,.:<>dfhlnptóєæє₂mmmm)hOhHhEB*CJOJQJ^JaJph#hOhHhE5CJOJQJ^JaJ#hOhHhECJH*OJQJ^JaJhOhHhECJ^JaJhOhHhE5CJH*^JaJhOhHhE5CJ^JaJ hOhHhECJOJQJ^JaJhOhHhEOJQJ^J hOhHhECJOJQJ^JaJ*.:>hn$d$Ifa$gdOFf$d$Ifa$gdO.$$$d%d&d'dIfNOPQa$gdO nptpbppOOOO$d$G$Ifa$gdOd$IfgdO$d$Ifa$gdO}kd| $$If00x9H=6044 a:pytO 8drtvxzd$IfgdOFf1$d$Ifa$gdOd$G$IfgdOFf $d$G$Ifa$gdO 8drtvxz|~,.02468:<>PZ\^`bdfhj| "$:ftvxhOhHhEOJQJ^J)hOhHhEB*CJOJQJ^JaJph hOhHhECJOJQJ^JaJQz|~,.02d$IfgdOFf$d$Ifa$gdOd$G$IfgdOFf$d$G$Ifa$gdO2468:<>PZ\^`bdfhj|Ff[$d$Ifa$gdOd$G$IfgdOFf^$d$G$Ifa$gdO "$:ftvxzFfK&$d$Ifa$gdOd$G$IfgdOFfS"$d$G$Ifa$gdOxz|~Zlvxz|~  ,.02468:>Vd hOhHhECJOJQJ^JaJhOhHhEOJQJ^J)hOhHhEB*CJOJQJ^JaJphPz|~Zd$IfgdOFf;.$d$Ifa$gdOd$G$IfgdOFfC*$d$G$Ifa$gdOlxz|~d$G$IfgdOFf5d$IfgdO$d$Ifa$gdOFf2$d$G$Ifa$gdO  .0246Ff8=$d$Ifa$gdOFfk9d$G$IfgdO68:>VdFf-E$d$G$Ifa$gdOd$IfgdO$d$Ifa$gdOFf5Ad$G$IfgdO v R`bdfhjlp "$&(*0lz8~hOhHhEOJQJ^J)hOhHhEB*CJOJQJ^JaJph hOhHhECJOJQJ^JaJQ v R`bdFfL$d$G$Ifa$gdOd$IfgdO$d$Ifa$gdOFf!Id$G$IfgdOdfhjlp "$&(*0d$G$IfgdOFf$Td$IfgdO$d$Ifa$gdOFfP$d$G$Ifa$gdOlzFfb[d$IfgdO$d$Ifa$gdOFfW$d$G$Ifa$gdO$R^`bdfhjp    " V X Z \ ^ f ݵݤhOhHhE5CJH*^JaJhOhHhE5CJ^JaJ hOhHhECJOJQJ^JaJ,hOhHhE5B*CJOJQJ^JaJph hOhHhECJOJQJ^JaJhOhHhEOJQJ^J)hOhHhEB*CJOJQJ^JaJph4$R^`bdfd$IfgdOFfb$d$Ifa$gdOd$G$IfgdOFf _$d$G$Ifa$gdOfhjp   " X Z \ Ffid$IfgdO$d$Ifa$gdOFfRf$d$G$Ifa$gdO\ ^ f RAA$d$Ifa$gdOkdi@iTiViXiZi便pp[[)hOhHhEB*CJOJQJ^JaJph#hOhHhECJOJQJ\^JaJ hOhHhECJOJQJ^JaJ#hOhHhE5CJOJQJ^JaJhOhHhEOJQJ^J#hOhHhECJH*OJQJ^JaJhOhHhECJ^JaJhOhHhE5CJH*^JaJhOhHhE5CJ^JaJ hOhHhECJOJQJ^JaJ#ffg"g2g^gggghd$IfgdOFfv$d$Ifa$gdO.$$$d%d&d'dIfNOPQa$gdO hhhizd$IfgdO$d$Ifa$gdOekdx$$If099044 a:p ytOiii@iTiViXiZi\i^ipbpOOOOO$d$G$Ifa$gdOd$IfgdO$d$Ifa$gdO}kd0y$$If00x9H=6044 a:pytO Zi\i^i`ibidiiiiiiiiiiiiijj*j,j.j0j2j4j6j:jjjjjjjjjjjkkkk kTkVkXkZkkkkkklllllll6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHR`R Normalnyd*$CJKH_HmHsHtH@ NagBwek 4<@& & F & Fd$d %d &d 'd $OJQJCJ 5PJ^JaJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy */* WW8Num1z0*/* WW8Num1z1*/* WW8Num1z2*/!* WW8Num1z3*/1* WW8Num1z4*/A* WW8Num1z5*/Q* WW8Num1z6*/a* WW8Num1z7*/q* WW8Num1z8D/D Default Paragraph FontJ/J NagBwek 4 Znak5CJ PJ^JaJRR NagBwek1 x$OJQJCJPJ^JaJDB@D Tekst podstawowy x*/* Lista^JHH Podpis1 xx $CJ6^JaJ]00 Indeks $^JF@F Podpis xx $CJ6^JaJ]BB Zawarto[ tabeli 1$ $JJ NagBwek tabeli !$a$ $5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] )/x fZi?ABCEFGHIJLN8@0( B S ?+/ >?cd?@_`A B U V  e f  q r W X r s Sg q(+ (+ (+}1ַp/| jP^`P@@^@`0^`0`^``^`^`^``^``00^0`^`OJQJ^Jo()^`.mL^m`L.= ^= `. ^ `.L^`L.^`.}^}`.ML^M`L.ee^e`OJQJ^Jo(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.p/|}1&JDOHhE4)+@ @{ )@ fUnknownG.[x Times New Roman5Symbol?. .[x ArialArialG. P<*Microsoft YaHeiC.,.{$ Calibri Light7..{$ CalibriA$BCambria Math"A h8 s ,s ,! 0K P0 HhE!xx*n Ewelina Kopaczewska Piotr Gska  Oh+'0x ( 4 @ LX`hpEwelina KopaczewskaNormal Piotr Gska3Microsoft Office Word@@@Md@To+s ՜.+,D՜.+,, hp| ,  Tytu H AppVersion DocSecurityHyperlinksChangedLinksUpToDate ScaleCrop ShareDoc15.0000  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F q>Data P֊1TableW+WordDocument7SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q