Zakończenie modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej

Aktualności 01 czerwca 2020

W miesiącu kwietniu bieżącego roku oddany do użytkowania został Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej. Modernizacja oddziału trwała od 06.05.2019 r. i wykonana została w ramach realizacji projektu „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna; Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia. Inwestycja ta sfinansowana została ze środków RPO, budżetu państwa, województwa i miasta. Dodatkowo, ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zakupione zostało wyposażenie oddziału. W chwili obecnej, pacjenci przyjmowani są, diagnozowani i leczeni w komfortowym i przyjaznym oddziale.