Szpital Wojewódzki w Koszalinie, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego i w porozumieniu z Marszałkiem Województwa, zwiększył o ..."> Więcej łóżek dla pacjentów z Covid – 19 w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie - Szpital Wojewódzki Koszalin

Więcej łóżek dla pacjentów z Covid – 19 w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Aktualności 20 grudnia 2021
Szpital Wojewódzki w Koszalinie, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego i w porozumieniu z Marszałkiem Województwa, zwiększył o 11 liczbę łóżek covidowych. Po zmianach w Szpitalu jest łącznie 66 łóżek przeznaczonych do hospitalizacji pacjentów z Covid – 19, w tym 10 łóżek to utworzone niedawno łóżka covidowe dla dzieci.
 
10 łóżek z 66 to stanowiska intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
 
Wśród dodatkowych łóżek 4 zostały przygotowane na Oddziale Położniczo - Ginekologicznym dla ciężarnych kobiet zakażonych koronawirusem oraz 4 specjalne stanowiska - na Oddziale Neonatologicznym dla noworodków.
 
Uruchomienie dodatkowych łóżek dla pacjentów z Covid – 19 nie ogranicza funkcjonowania pozostałych oddziałów Szpitala.
 
Decyzja Dyrekcji Szpitala jest podyktowana trudną sytuacją epidemiczną w regionie. Podobnie, jak w przypadku uruchomienia łóżek covidowych dla dzieci, tak i w przypadku łóżek dla dorosłych pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu Covid – 19, jest to odpowiedź Szpitala na wciąż utrzymującą się wysoką liczbę zachorowań.