Uruchomienie nowego mammografu cyfrowego

Aktualności 06 lipca 2020

W 2019 r. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie pozyskał środki finansowe na zakup mammografu cyfrowego z możliwością rozbudowy w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zadanie: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na rok 2019. W ramach realizacji tego zadania Szpital zakupił nowy mammograf cyfrowy, który został zainstalowany w Przychodni Onkologicznej, przy ul. Orlej 2. Ponadto, przeprowadzona została modernizacja pomieszczeń Pracowni Mammografii oraz zakupione zostało dodatkowe wyposażenie (sprzęt komputerowy, drukarki, meble itp.) ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Od dnia 24 czerwca ponownie wykonywane są badania mammograficzne.
Na finansowanie inwestycji składa się dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 462 311,06 zł, dofinansowanie z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 450 000,00 zł oraz dofinansowanie z Fundacji „Pokonać Raka” w wysokości 200 000, 00 zł. Koszt własny Szpitala to 36 835,94 zł. Liczba wykonywanych badań mammograficznych w 2019: 2700 w tym profilaktyka 1200. Zalety mammografii cyfrowej: Szybkość otrzymania obrazów przez lekarza. Brak szkodliwych odczynników chemicznych. Możliwość szybkiego rozwoju dodatkowych aplikacji usprawniających badania. Możliwość rozbudowy o tomosyntezę (podczas skanowania z tomosyntezą jest wykonywana seria zdjęć piersi pod różnymi kontami przy zmniejszonej dawce promieniowania. Obrazy te są następnie użyte do wytworzenia serii cienkich obrazów warstw które mogą być przeglądane jako trójwymiarowy zrekonstruowany obraz piersi.), co nie jest możliwe w przypadku aparatów analogowych. Większy komfort podczas badania dla pacjentek. Zaawansowane mechanizmy kompresji piersi i bliższe przyleganie detektora do ciała, zapewniają większą jakość uzyskanych obrazów i diagnostyki. Możliwość archiwizacji wyniku badania i obrazu, co min. umożliwia lekarzowi porównanie zdjęć z kilku badań, jednoczasowo na monitorze. Możliwość powiększenia obrazu, co umożliwia dokładniejszą ocenę zmiany.