Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie otrzymał 2,5 mln zł z budżetu województwa

Aktualności 01 kwietnia 2022
Szpital Wojewódzki w Koszalinie otrzymał 2,5 mln zł z budżetu województwa
 
Szpital Wojewódzki w Koszalinie decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał 2,5 mln złotych. Środki z budżetu województwa zostaną wykorzystane na zakup sprzętu medycznego. W piątek zostały podpisane umowy w tej sprawie.
 
Umowy podpisali Andrzej Kondaszewski, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz – w imieniu Zarządu Województwa - Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
 
- Staramy się wspierać i dotować modernizację budynków w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, a także doposażać w sprzęt – mówił Wicemarszałek Tomasz Sobieraj. - Dziś podpisujemy dwie umowy, na aparaty RTG i USG, w sumie ta dotacja jest na 2,5 miliona złotych.
 
Wicemarszałek podkreślał, że to nie jedyna inwestycja, którą udało się zrealizować w Szpitalu Wojewódzkim dzięki wsparciu i dofinansowaniu z budżetu województwa. - Wydatki inwestycyjne w ostatnich latach to aż pół miliarda złotych, do tego należy doliczyć kapitał prywatny – około sto milionów złotych – mówił Tomasz Sobieraj.
 
Zgodnie z umowami, Szpital Wojewódzki w Koszalinie otrzymał dwie dotacje – jedną w kwocie 1 188 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przewoźnego aparatu RTG oraz aparatu USG oraz drugą - w kwocie 1 312 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stacjonarnego aparatu RTG. Wartość całej inwestycji jest szacowana na 2 530 000 złotych. Brakującą kwotę Szpital wyłoży ze środków własnych.
 
Nowy sprzęt zastąpi stary, zużyty. - Zastąpi sprzęt, który jest wyeksploatowany – mówił Dyrektor Andrzej Kondaszewski. - W związku z walką z Covid – 19 byliśmy zobowiązani wykonywać więcej badań. Dla przykładu – na tomografii robimy dziennie więcej badań niż inni przez pół roku.
 
Dyrektor Szpitala Andrzej Kondaszewski dziękował za wszelką pomoc ze strony samorządu województwa. - Dziś to 2,5 miliona, ale ta pomoc jest dużo większa. Chcę za to podziękować Panu Marszałkowi oraz całemu Zarządowi – mówił. - Gdyby nie wsparcie organu założycielskiego - a to był dla nas bardzo trudny okres i mając na uwadze obecną sytuację w kraju – byłoby nam trudno pracować i rozwiązywać problemy. Bez tego wsparcia nie byłoby to możliwe. Przypomnę, że podczas pandemii otworzyliśmy zmodernizowany Oddział Obserwacyjno – Zakaźny oraz Oddział Chirurgii Urazowej i Pion Pediatryczny. Oddziały te były włączone w walkę z pandemią i spełniają one wszystkie wymogi, zapewniają bezpieczeństwo i niezbędną izolację.
 
Przewoźny aparat RTG trafi na Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej w Pawilonie Dziecięcym. Oddział ten, podobnie jak inne oddziały pediatryczne w Szpitalu, jest po gruntownej modernizacji (przypomnijmy, oficjalne oddanie do użytku Pawilonu Dziecięcego po remoncie odbyło się w październiku minionego roku). Obecnie, na skutek zmiany przepisów, Oddział nie posiada własnego aparatu RTG, który jest niezbędny do diagnostyki pacjentów.
 
Z kolei aparat USG zostanie zakupiony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zakup uzupełni braki sprzętowe w ZDO, który nie posiada aktualnie własnego aparatu USG, a na potrzeby badań korzysta z aparatu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakup aparatu pozwoli usprawnić funkcjonowanie ZDO oraz diagnozowanie pacjentów.
 
Drugi aparat RTG, ale stacjonarny, również zostanie zamontowany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Ta inwestycja wiąże się dodatkowo z koniecznością dostosowania pomieszczeń do obsługi nowego sprzętu i z wyposażeniem tych pomieszczeń. Konieczne będzie m. in. przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych, jak np. roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie podwieszanych sufitów, ale też instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 
Aktualnie wykorzystywany aparat RTG był zakupiony w 2008 roku. Ze względu na duże wyeksploatowanie z powodu dużej liczby badań, aparat nie spełnia już swoich funkcji. Aparat jest przestarzały, wymaga częstych napraw. Nowy sprzęt jest niezbędny do diagnozowania pacjentów oddziałów szpitalnych oraz poradni przyszpitalnych.
 
Teraz, po podpisaniu umów, zostanie wszczęta procedura związana z przeprowadzeniem przetargów na zakup sprzętu. Realizacja jest przewidziana do końca tego roku.