Spada zachorowalność na COVID-19, Szpital zmniejszył liczbę łóżek covidowych

Aktualności 18 maja 2021

W związku ze zmniejszeniem liczby zachorowań na COVID-19, a tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na łóżka do hospitalizacji chorych na COVID-19, w porozumieniu i zgodnie z decyzją Pana Wojewody Zachodniopomorskiego, Szpital Wojewódzki w Koszalinie zmniejszył liczbę łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 z 74 do 46, w tym jest 5 łóżek przeznaczonych do wentylacji zastępczej.

Umożliwiło to przywrócenie pierwotnej funkcji Oddziału Urologii i Chirurgii Naczyniowej. Ponadto powrót do pierwotnej funkcji OIOM dla dorosłych zintensyfikuje wykorzystanie sal operacyjnych na Zintegrowanym Bloku Operacyjnym.