Profesor Zdzisław Maciejewski z tytułem Honorowego Obywatela Koszalina

Aktualności 29 kwietnia 2022

Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejewski, wieloletni Ordynator Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Koszalina". Koszalińscy radni miejscy byli jednomyślni w tej sprawie – zgodnie poparli uchwałę 28 maja podczas sesji Rady Miejskiej.

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej z jego pełnomocnikiem Romanem Łabędziem, doktorem nauk medycznych, na czele.

Dodajmy, że wśród postaci z tytułem Honorowego Obywatela Koszalina jest m. in. św. Jan Paweł II oraz ks. kardynał Ignacy Jeż.

W uzasadnieniu wniosku czytamy m. in., że najbardziej twórczy zawodowo i naukowo okres życia Profesora Maciejewskiego (lata 1971 - 2021) wiąże się z Koszalinem, ze Szpitalem Wojewódzkim. Pierwszego grudnia 1971 Profesor objął stanowisko ordynatora Oddziału Położniczo - Ginekologicznego, które pełnił do 2004 roku (formalnego przejścia na emeryturę). Pozostał jednak czynnym pracownikiem Szpitala: jako lekarz, Konsultant ds. lecznictwa, Pełnomocnik Dyrektora ds. położniczo-ginekologicznych aż do 1 grudnia 2021 roku, dnia jubileuszu 50 - lecia pracy zawodowej w Koszalinie (i 68 lat pracy zawodowej).

„Półwiecze pracy Profesora Maciejewskiego to, nade wszystko, jego starania o stworzenie warunków dla awansu koszalińskiego Oddziału Położnictwa i Ginekologii, który niebawem, od 1981 roku, przez 10 lat funkcjonować będzie jako Oddział Kliniczny Instytutu Ginekologii i Położnictwa Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (jeden z 3 w Polsce: Opole, Kielce). Najistotniejszymi priorytetami, którymi kieruje się Profesor to nade wszystko kadra, bowiem to ona, zdaniem Profesora jest najważniejsza w medycynie: Lekarz bez aspiracji naukowych staje się rzemieślnikiem, a nawet najlepszy rzemieślnik z licznymi certyfikatami, zawsze będzie tylko rzemieślnikiem”. Nacisk na rozwój naukowy wymiernie odzwierciedlają nie tylko uzyskane tytuły naukowe Profesora Maciejewskiego: doktor nauk medycznych w 1974 roku, doktor habilitowany w 1980 roku i wreszcie tytuł profesora w 1994 roku, także i wypromowani przez Profesora lekarze (łącznie 11, w tym także 1 położna), którzy uzyskali tytuły doktora nauk medycznych. Imponująca jest także liczba wyspecjalizowanych lekarzy: I stopnia (32), II stopnia (41).”

Pełny opis dotyczący sylwetki Profesora Zdzisława Maciejewskiego znajduje się poniżej w załączniku.

Panie Profesorze! Dołączamy się do gratulacji, z podziękowaniem za lata owocnej współpracy!

Załączniki: