Pawilon Dziecięcy w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie po modernizacji – oddziały dziecięce wracają na swoje miejsce

Aktualności 27 października 2021

 Szpital Wojewódzki w Koszalinie przeprowadził modernizację Pawilonu Dziecięcego. 25 października br. odbyło się oficjalne otwarcie z udziałem Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza, Wicemarszałka Tomasza Sobieraja, Dyrektora Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Pawła Michalaka, Wiceprezydenta Koszalina Przemysława Krzyżanowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie Jana Kuriaty, Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala - Senatora Stanisława Gawłowskiego, a także Biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ks. Edwarda Dajczaka oraz Dyrekcji i pracowników Szpitala.

Gruntowny remont przeszedł: Oddział Dziecięcy, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Blokiem Operacyjnym, Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, Izba Przyjęć Dziecięca, a także Dział Żywienia. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to ponad 20 mln złotych.

Dyrektor Szpitala w pierwszej kolejności dziękował Marszałkowi Województwa: - Dziękuję za determinację i zaangażowanie w rozwiązywanie naszych problemów – mówił Dyrektor Andrzej Kondaszewski. - Bez Pana wsparcia nigdy byśmy takich środków nie otrzymali i nigdy Szpital by nie wyglądał tak, jak wygląda. Dziękuję też Zarządowi Województwa, Panu Wojewodzie, a także władzom Koszalina oraz sponsorom, którzy wsparli przedsięwzięcie. Jesteśmy blisko celu, jakim jest stworzenie przyjaznego, bezpiecznego, nowoczesnego i skutecznego Szpitala dla naszych pacjentów.

Słowa podziękowania Dyrektor skierował również pod adresem pracowników Szpitala. - Od 2018 roku Szpital rozpoczął realizację dwóch dużych projektów ze wsparciem z funduszy unijnych – to modernizacja otwieranego dziś Pawilonu Dziecięcego, a także Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, Działu Żywienia oraz Pracowni Endoskopowej. W czasie pandemii Szpital realizował dwa duże projekty na 41,5 mln złotych, jednocześnie Szpital nie ograniczył dostępu do świadczeń, przyjmował pacjentów. I tu chcę podkreślić, że w tym trudnym czasie udało nam się, dzięki heroicznemu zaangażowaniu naszego personelu przywracaliśmy zdrowie naszym pacjentom.

Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił, że przez minione lata w Szpital w Koszalinie zostało zainwestowane kilkaset milionów złotych. - Modernizujemy ten Szpital dla pacjentów oraz dla wspaniałej kadry – mówił Marszałek. - W okresie pandemii Covid -19 ta placówka była szpitalem frontowym do walki z pandemią dla dużej części naszego województwa. Muszę chylić czoła przed całym personelem. Na ręce Pana Dyrektora chcę złożyć słowa podziękowania dla wszystkich, składam też wielkie gratulacje. Podziękowania należą się także tym wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tej inwestycji, to pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Skarb Państwa, Urząd Miejski w Koszalinie. Teraz usiądziemy do rozmów o kolejnych inwestycjach. Mamy świadomość, że zrobiliśmy gigantyczny postęp, ale musimy myśleć bardzo poważnie o naszej kadrze i negocjować z NFZ dobre warunki pracy i płacy dla niej.

Całość budynku, który przeszedł modernizację, to ok. 3.600 m kw. Przebudowano blok operacyjny, w oddziałach wykonano izolatki spełniające wymagania obowiązujących przepisów. Wykonano nowy szyb windowy i zainstalowano nową windę, wymieniono m. in. posadzki, okładziny ścienne, instalacje elektryczne, teletechniczne, stolarkę drzwiową, zainstalowano myjnie-dezynfektory.

Ponadto wykonano nową wentylację mechaniczną wraz z klimatyzacją na Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, w Bloku Operacyjnym i w gabinetach zabiegowych.

Na oddziałach stworzono warunki, które umożliwiają nocleg opiekuna dziecka (przygotowano sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne).

Wykonano również nową wentylację mechaniczną i wyremontowano część pomieszczeń w Dziale Żywienia w budynku Internistycznym "E".

Projekt został zrealizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego i własnych środków Szpitala.

W wyposażenie obiektu zaangażowali się sponsorzy, w tym m. in. Fundacja Ronalda McDonalda, Fundacja Pomocy Dzieciom Magia, firma Dajar, Stowarzyszenie Halo! Kobiety! z Koszalina. Szpital otrzymał również sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Finansowanie w szczegółach:

- wartość brutto to 20.538.204,23 zł,

w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 16.282.824,18 zł,

- Budżet Państwa to 2.035.353,02 zł,

- Budżet Województwa Zachodniopomorskiego to 597.218,92 zł,

- środki własne Szpitala Wojewódzkiego to 1.622.808,11 zł, w tym środki z Urzędu Miejskiego w Koszalinie - 600.000 zł.