Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert